“Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik”

9/7/2020 / skopduyuru

 

Resim, afiş ve çizimler aracılığıyla Arnavut toplumcu gerçekçiliğine odaklanan Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik sergisi, 20. yüzyılın ikinci yarısında tartışmasız biçimde Arnavutluk görsel sanatlarına egemen olan komünist ideolojinin etkilerini araştırıyor. Eserlerin dogmatik içeriğinde belirleyici olan bu ideolojiyi yansıtan seçki, uzun süre dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir hayat süren Arnavutluk halkının kültürünü ve kimliğini daha yakından tanıma fırsatı veriyor, dönemin gündelik hayatı, işçi sınıfı, lider portreleri, rejim temsilleri ve gelecek kuşaklara duyulan umut gibi çeşitli konuları ele alıyor.

Sergi kataloğunda ise sanat tarihçi Ermir Hoxha’nın dönemi sanat tarihsel analiz eden “Arnavutluk Tarzı Toplumcu Gerçekçilik” ve küratör Artan Shabani’nin sergiyi kapsamlı bir şekilde ele aldığı “Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik” başlıklı metinleri yer alıyor. Metinlere “Arnavutluk Sanat ve Siyasetinde 20. Yüzyıl” başlıklı bir de kronoloji eşlik ediyor.

www.peramuzesi.org.tr