Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması

16/1/2019 / skopduyuru

   

Bu derlemedeki yazılar, geçmişi yorumlamak ve geleceği tayin etmek için verilen mücadelenin ana mecralarından biri olan arkeolojinin politikasına ışık tutuyor. Arkeoloji, üzerinde hak iddia ettikleri toprakla aralarındaki tarihsel bağı ispat etmek isteyen ulus-devletlerin, kendilerine şanlı bir geçmiş kurgulamak isteyen halkların ve toprak gasplarını medeniyet anlatılarıyla meşrulaştırma gereği duyan kolonyal güçlerin elinde etkili bir araca dönüşmüştür.

1980’lerden itibaren disiplin içinden ve dışından arkeoloji pratiğine yöneltilen tüm eleştirilere rağmen, Irak’tan Filistin topraklarına kadar 21. yüzyılda yaşanan çatışmalar, arkeolojik eserlerin günümüzde hâlâ savaş sahalarına sürülebildiğini gösteriyor. Bu derlemeye katkıda bulunan yazarlar, ulusların inşa süreciyle beraber bilimler arasındaki yerini sağlamlaştıran, kolonyalizmin himayesi altında serpilen ve kapitalizmle eklemlenen arkeolojiyi, bu güçlerle arasındaki karşılıklı üretim ve yeniden üretim ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor. Hepsinden önemlisi, arkeologları, ölü topluluklarla değil yaşayan insanlarla ve günümüzde hâlâ etkinliğini sürdüren nesnelerle çalıştıklarının bilincinde olup buna uygun bir etik geliştirmeye davet ediyor.

Ayşe Boren (der.), Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması (İstanbul: İletişim Yayınları sanathayat dizisi, Ocak 2019).

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / Arkeolojinin Politikası ve Etiği

AYŞE BOREN

Vaat Edilmiş Topraklar ve Seçilmiş Halklar: Arkeolojik Anlatının Politika ve Poetikası

NEIL ASHER SILBERMAN

Bir Kolonyal Söylem olarak Arkeoloji Tarihi

OSCAR MORO-ABADÍA

Arkeoloji ve Yerleşimci İsrail Ulusu Üzerine Düşünceler

NADIA ABU EL-HAJ

Arkeoloji Etiğini Politikleştirmek

YANNIS HAMILAKIS

Yerel Zaman veya Antik Geçmişin Mevcudiyeti

SUSANNE LEEB

‘Terörle Savaş’ ve Ordu-Arkeoloji Kompleksi: Irak, Etik ve Neo-Kolonyalizm

YANNIS HAMILAKIS

www.iletisim.com.tr