Batı Resminin Yedi Yüzyılı

5/9/2022 / skopduyuru


Garaudy, Fransa’da yapılan doktoraların en üst düzeyi olan “devlet doktorası” sahibi bir felsefe profesörü iken felsefe dersleri vermeyi bıraktı. Gerekçe olarak da üniversite rektörüne, “Ben İslâm felsefesini bilmiyorum. Bir felsefe profesörü, Batı’yı Ortaçağ karanlığından kurtaran İslâm felsefesini bilmiyorsa, onun üniversitede ders vermesi felsefeye haksızlık olur. Bu yüzden bundan böyle felsefe derslerine değil, ikinci uzmanlık alanım olan estetik derslerine gireceğim!” dedi. Ve uzun bir çalışma ve büyük bir emeğin ürünü olan bu değerli eseri ortaya koydu.

Bu kitapta Garaudy, 60 tablodan hareketle Batı resminin 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan 700 yıllık serüvenini anlatıyor. Ve sadece Batı resmini ve estetiğini değil, Batı toplumunun tablolara yansıyan zihin yapısını da gözler önüne seriyor. Batı’nın yedi yüzyıl boyunca değişip gelişen toplum hayatını, felsefesini, tekniğini, dünya görüşünü çok çarpıcı bilgi ve belgelerle okuyucuya sunuyor.

Bu eser sadece güzel sanatlarla uğraşanlara değil, felsefeciler, sosyologlar başta olmak üzere düşünceyi ve düşünmeyi seven herkese ve her kesime sesleniyor.

www.kopernikkitap.com.tr 


Roger Garaudy 17 Temmuz 1913’te Marsilya’da doğdu. 1933’te Komünist Parti gençlik kollarına katıldı ve 37 yıl boyunca parti kademelerinde çalıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıklardan ötürü kendisine şükran madalyası verildi. Fransız hükümetinin Hitler’le anlaşmasını kışlada protesto eden bildiriler hazırladığı için Fransız sömürgesi Cezayir’e sürgün kampına gönderildi. Gaston Bachelard’ın yanında tez hazırlayarak Sorbonne Üniversitesi’nden, daha sonra da Moskova Bilimler Akademisi’nden felsefe alanında doktor unvanı aldı. Milletvekili, senatör ve meclis başkan yardımcısı sıfatıyla on altı yıl parlamentoda görev yaptı. Marksist Araştırmalar Merkezi müdürlüğünü yürüttü. İki yıl Rusya’da kalıp L’humanité gazetesi adına muhabirlik yaptı. Bilimsel araştırmaları yanında üniversitede felsefe ve estetik dersleri verdi. 1970’te Komünist Partisi’nden ihraç edildi. 1982’de Müslümanlığı benimsedi. Filistin davasına sahip çıkması ve İsrail zulmünü dile getirmesinden ötürü Batılı basın ve yayın organları tarafından aforoz edildi. İsrail, Mitler ve Terör adlı kitabı yüzünden ceza aldı. 13 Haziran 2012’de Paris’te vefat etti.