Byung-Chul Han, Şiddetin Topolojisi, Metis 2016

12/8/2016 / skopduyuru

 

 

"Geç modernitenin başarıya ve performansa odaklı öznesi, kendi dışındaki bir iktidar kurumunun baskısına maruz kalmadığı ölçüde özgürdür. Ama gerçekte bir kul kadar da özgürlükten yoksundur. Dış baskı nihayet aşıldığında, içerideki basınç devreye girer. Başarıya ve performansa odaklı yaşayan özne, bir depresyon geliştirir. Şiddet azalmadan sürmektedir. Yalnız ağırlık noktası içeri kaymıştır. Egemenlik toplumundaki kelle alıcı kuvvet yani dekapitasyon, disiplin toplumundaki deformasyon ve başarı ve performans toplumundaki depresyon, şiddetin topolojik dönüşümünün birer aşamasıdır. Şiddet giderek içselleştirilir, ruhsallaştırılır ve böylelikle görünmez hale gelir. Giderek Öteki’nin veya Düşman’ın olumsuzluğunu üzerinden atar ve insanın kendisine yönelir." — Byung-Chul Han

Han’ın kitabı, eski toplumlardan günümüze şiddetin tarihsel değişiminin temel uğraklarını tespit eden felsefi bir anlatı. Yazar bunu yaparken şiddetin tarih boyunca inatla kalıcılık göstermesini araştırmış bir dizi düşünüre, Sigmund Freud, Carl Schmitt, Walter Benjamin, René Girard, Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, Michael Hardt ve Antonio Negri’nin tezlerine eleştirel bir gözle uğrayarak kısa ve özlü bir anlatı sunuyor. Şiddetin Topolojisi, bakış açımızı tekrardan sorgulamamıza ve değiştirmemize neden olan o kısa ama etkili felsefi uyarılardan biri: Şiddetin çok farklı ve karışmış biçimlerinin yaşandığı Türkiye'de bir karşılaştırma ve tartışmaya imkân verdiği için ayrı bir önem kazanıyor.

www.metiskitap.com

Çeviri: Dilek Zaptçıoğlu

 

İçindekiler:

Giriş

1. Bölüm: Şiddetin Makrofiziği

1. Şiddetin Topolojisi

2. Şiddetin Arkeolojisi

3. Şiddetin Ruhu

4. Şiddetin Politikası

5. Şiddetin Makro Mantığı

 

2. Bölüm: Şiddetin Mikrofiziği

1. Sisteme İçkin Şiddet

2. İktidarın Mikrofiziği

3. Olumluluğun Şiddeti

4. Şeffaflığın Şiddeti

5. Medium is Mass-Age

6. Rizomatik Şiddet

7. Küreselliğin Şiddeti

8. Homo liber