Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm

5/3/2020 / skopduyuru

 

Modernitenin birey/insan kurmacası, ussallık, evrensellik ve hümanizm anlayışının yeniden gözden geçirilmesine dayalı tezlerden, üretim-tüketim ilişkilerindeki köklü değişimlere, teknolojik aygıtların yaşamımızda kapladığı alanlardan akıl-duygu ikiliği sonucu ortaya çıkan doğa ve kültürün çatışkılı yeni haline, kimlik ve toplumsal cinsiyetten azınlık sorunlarına, ekolojiden modern sonrası kentleşmenin getirdiği yepyeni sosyal durumlara dek uzanan oldukça kapsamlı bir dizi sorun, modern sonrası sanat ortamının tartışma düzlemini belirliyor. Buna, elbette bugün, artık etkisi ve niteliği farklı bir boyuta ulaşan küreselleşme olgusunu ve bununla birlikte gündeme gelen bir dizi meseleyi de dahil etmemiz gerekiyor.

Sanat kuramı ve pratiği arasındaki ilişkinin farklı yönleriyle bir bütün olarak gözden geçirilmesine dayanan Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm başlıklı bu çalışma, çağımız sanatının en karakteristik özelliklerinden birkaçını mercek altına alıyor. Kitapta sırasıyla; postmodernizmin tanım ve kapsamı, neo-avangardizm, temellük anlayışı ve sinizm olguları irdeleniyor. On iki metnin üç bölümde yapılaştırıldığı bu kitapta; Roland Barthes, Michel Foucault, Andreas Huyssen, Ihab Hassan, Fredric Jameson, Hal Foster, Peter Sloterdijk ve Slavoj Žižek gibi çağımızın önemli kuramcı ve yazarlarının birbirinden önemli tez ve metinleri üzerine analizlere yer veriliyor. [tanıtım bülteninden]

 

Rıfat Şahiner (ed.), Çağdaş Sanatta Postmodernizm, Neo-Avangardizm ve Sinizm (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2020).