Dayanışma Mimarlığı Sergisi

18/1/2017 / skopduyuru

 

Dayanışma Mimarlığı Sergisi, önümüzdeki dönem içerisinde belirgin bir çizgi oluşturacağı şimdiden görülebilen bir damarı temsil eden yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getiriyor. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun her biri, kendilerinden olağan koşullarda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince oluşturdukları ya da fark ederek destekledikleri bazı toplumsal ihtiyaçları, kendilerine mesleki anlamda ve gönüllü olarak iş edinmiş olan gruplar.

 

Sergiye Katılan Gruplar:

Başka Bir Atölye

Düzce Umut Atölyesi

Herkes İçin Mimarlık

Kuzguncuk Bostanı İyileştirme ve Koruma Projesi

Mimar Meclisi

Plankton Project

Tarihi Yedikule Bostanları Koruma Girişimi

 

Sergi Açılış:    21 Ocak 2017 Cumartesi

Kolokyum:     28 Ocak 2017 Cumartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Sergi Salonu