Manzaralar

10/5/2019 / skopduyuru

 

 

"Bazen bir manzara orada yaşayanların hayatları için bir dekordan ziyade ardında mücadelelerinin, başarılarının ve kazalarının vuku bulduğu bir perde gibidir. Orada yaşayanlarla birlikte perdenin ardında olanlar için köşe taşları artık yalnızca coğrafi değildir, aynı zamanda biyografik ve kişiseldir."

Berger’ın tüm yapıtı yeniden hayal etmeye, farklı biçimlerde görmeye bir davet niteliğinde. Yazı yazmak Berger için her zaman "devrimci" bir eylem olmuştur. Berger’ın düşüncesini şekillendiren bireylerden –demek yoldaşlardan– söz eden yazıları bir araya getiriyor Portreler’in kardeşi Manzaralar: Antal, Raphael, Brecht, Barthes, Benjamin. Yanı sıra haritalar, patikalar, mekânlar, köyler, kasabalar, kentler, tarihsel zamanlar. Özetle bir "hikâye anlatıcısı"nı oluşturan, var eden şeyler.

 

John Berger, Manzaralar: Sanat Üzerine Yazılar, çev. Beril Eyüboğlu, Özlem Dalkıran, Oğuz Tecimen (İstanbul: Metis, Mayıs 2019). 

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Çitler Aşağı

Tom Overton

Birinci Bölüm

Haritaları Yeniden Çizmek

1. Krakow

2. Kağıt Kalem Alıp Çizmek

3. Ressamlığın ve Heykeltıraşlığın Temeli Çizimdir

4. Frederick Antal – Kişisel Bir Anma

5. Danimarkalı İşçi Oyuncularla Gözlem Sanatı Üzerine Konuşma

6. Devrimci Yıkım: Max Raphael’den Sanatın Talepleri

7. Walter Benjamin: Antikacı ve Devrimci

8. Hikâye Anlatıcısı

9. Ernst Fischer: Filozof ve Ölüm

10. Gabriel Garcia Marquez: Ölümün Kâtibi Yazılanı Okur

11. Roland Barthes: Maskenin İçi

12. Joyce’un Dalgasına Kapılmış Enginlere Açılırken

13. Rosa’ya Armağan

14. İdeal Eleştirmen, Mücadeleci Eleştirmen

İkinci Bölüm

Arazi

15. Ronesans’ın Berraklığı

16. Delft Manzarası

17. Romantiklerin İkilemi

18. Viktorya Dönemi Vicdanı

19. Kübizm Ânı

20. Geçit Töreni, 1917

21. Paris’i Yargılama

22. Sovyet Estetiği

23. Bienal

24. Günümüzde Sanat ve Mülkiyet

25. Artık Portre Yapılmıyor

26. Müzenin Tarihsel İşlevi

27. Sanat Eseri

28. 1968/1979 Daima Kızıl’a Önsoz (1960)

29. Tarihsel Sonsöz: Onların Emeklerine Üçlemesine

30. Beyaz Kuş

31. Ruh ile İşleticisi

32. Ağustosun Ücüncü Haftası, 1991

33. Mekânla İlgili On Not

34. Taşlar, Filistin, Haziran 2003

35. Bu Arada

https://www.metiskitap.com/catalog/book/36601