Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu

4/3/2021 / skopduyuru

  

“Estetik modernizm” zamanımızda sanat tarihlerinin en kilit kavramı. Modernizmi, Avrupa merkezlerinden, Batılılaşmayı izleyerek çevre kültürlere doğru yayılan yekpare ve yeknesak bir estetik, bir tarih olarak gören Batı-merkezli bütüncül anlatılar çoktandır parçalandı. Farklı farklı toplumlarda modernist sanatın doğuş sürecini izleyen çoğul modernizm tarihleri çıktı ortaya. Böylece, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan değişik kültürlerin, Batı’nın kolonyal tarih dogmalarına saplanmadan kendi sanatlarının yaratıcılığını keşfettiği müthiş bir birikim aydınlığa kavuştu. Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu, “estetik modernizm” kavramına ve post-kolonyal çağdaş tarihyazımına değindikten sonra bu birikime bir pencere açıyor. Sonra da, Türkiye’deki kalıplaşmış sanat tarihi anlatısını irdeleyerek, modernist kırılma ve sanatın özerkleşme sürecini esas alan çağdaş bir tarih tezi geliştiriyor.

Günümüzde geçerli olan tüm sanat, modernizmle ilgisi üzerinden kendini tanımlıyor.

Peter Bürger

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

Modernizm-Modernlik Çatışması

Romantizm ve Özerkliğin Uyanışı

Kant, Schiller

Modernizmin Şafağı: 1848 Devrimi

“L'art pour l'art”

Kurucu Baudelaire

Baudelaire’in Modernizmi, Metropolün Cehennemi

Sahtenin, Kötünün ve Çirkinin Güzelliği

Baudelaire'in Eleştiri Edebiyatı

Fragman Estetiği

Empresyonizm, Modernizm

Foucault-Manet

Modernizm-Avangard

Modernizm ile Avangardın Karşıtlaştırılması – Peter Bürger’in Avangard Kuramı

Bürger Eleştirileri

Modernizm ile Avangardın Eklemlenmesi

Modernizm – Postmodernizm

Modernizmin Melezliği

Modernizm, Modernlik, Modernizasyon

Modernizm-Modernizasyon Diyalektiği

Modernizmin Karalanması ve Neo-konservatifler

Sonuç

 

Avrupa-merkezcilik ve Post-kolonyalizm

Modernliğin Zamanı ve Tarih Kavrayışı – İlerleme Kültü

Kolonyalizm ve Modernlik

Post-kolonyal Teori ve Avrupa-merkezcilik

Oryantalizm

Tarihçiliğin Dönüşümü

Rönesanslar

Modernizmler

Ulusal Sanatın İnşasında Geleneksel-Modern Çatışması

Estetik Modernizm, Sanatın Özerkliği ve Dava Sanatının Sonu

 

Kozmopolitliğin Metropolü Paris

Sanatçı Göçmenliği ve Modernizm

“Düzene Dönüş” Estetiği ve André Lhote

İkinci Dünya Savaşı Ertesinde Paris ve Batı-dışı Modernizmler

Soyutun Özgürlüğü

Latin Amerika

Afrika

Mısır’ın Sürrealist “Sanat ve Özgürlük” Hareketi

“L'École de Paris II”

Paris'in Cevheri

 

Avrupa-ötesi Modernizm Haritaları

Hint Modernizminin Rotası

Afrika Sanatında Modernlik ve Modernizm

Modernlikten Modernizme Geçiş

Latin Amerika Modernizmleri

Akademileşme-Batılılaşma

Akademiye İtiraz, Ulusal Sanat ve Empresyonizm

Meksika Ekolü Sürrealizm

Müralizm

Estridentismo

Indigenismo

Ruptura – Yerli/ulusal Estetiğin Kırılması

Çoğul Modernizmler, Ortak Örüntüler

 

Türkiye’nin Modernizm Güzergâhı ve Sanat Tarihi

Sanatta Batılılaşmanın Örgütlenmesi

Yabancı Misyonerler: “Güzel Sanatlar”ın Kurumlaşması ve Batı Nüfuzu

Akademizm/Klasizm

Modern/ulusal Sanat Tarihinin Kurulmasında Batı Nüfuzu

Yerli Misyonerler

Batılılaşmanın Estetiği

Akademizm/Klasizm – Meşrutiyet Estetiği (1908-1930)

Modernlik Estetiği

Modernlik/Ulusallık: “İnkılap” Estetiği (1930-1950)

Bilanço

Türkiye’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm

Sonsöz

Karşıt Sanatlar-Karşıt Tarihler: Örnek Eserler 1940-1970

 

Ali Artun, Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu, İletişim Yayınları SanatHayat dizisi, 2021.

https://iletisim.com.tr