Müzecilik Yazıları – Modern Sanat Müzesinin Tasarımı

13/11/2019 / skopduyuru

 

İstanbul Resim Heykel Müzesi’ni, o zamanki adıyla “Müze-i Hümayun”u, 19. yüzyılda Avrupa’da kurulan büyük müzeleri örnek alarak, modern ve ulusal bir müze modelinde düzenleyen ve kuran Halil Edhem’dir. Onun Müzecilik Yazıları Türkiye’de müzeciliğin kurucu metinleridir ve aynı zamanda sanat tarihinin temel kaynakları arasındadır.

Kitabın birinci bölümünde, Halil Edhem’le birlikte çalışmış olan arkeolog, tarihçi, müzeci İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Aziz Ogan ve Arif Müfid Mansel gibi hocaların Halil Edhem’i tanıtan yazıları yer almaktadır. Bu üç yazı da müzecilik ve sanat tarihi konularında önemli belgelerdir. En sonda da tarihçi Füruzan Kınal’ın derlediği Halil Edhem bibliyografyası bulunmaktadır.

Halil Edhem’in Müzecilik Yazıları, çağdaş müzeciliğimiz, özellikle de İstanbul Resim Heykel Müzesi’nin canlandırılması açısından bir rehberdir.

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz /ALİ ARTUN

SUNUŞ / Halil Edhem’in Modern İstanbul Müzesi ALİ ARTUN

İbrahim Edhem Paşa Ailesi ve Halil Edhem Eldem İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI

Halil Edhem AZİZ OGAN

Halil Edhem ve İstanbul Müzeleri ARİF MÜFİD MANSEL

Müzeler HALİL EDHEM

Arkeoloji Müzelerimizin Avrupa Müzeleri Arasındaki Yeri ve Önemi HALİL EDHEM

Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu HALİL EDHEM

Halil Edhem Bibliyografyası FÜRUZAN KINAL

 

Halil Edhem, Müzecilik Yazıları – Modern Sanat Müzesinin Tasarımı, der. Ali Artun (İstanbul: İletişim Yayınları/SanatHayat dizisi, 2019)

www.iletisim.com.tr