Sanat ve Hukuk Sempozyumu, 10 Nisan 2015, İTÜ Taşkışla Yerleşkesi

4/4/2015 / skopduyuru

I. Oturum: Sanat ve Hukuk Kavramlarına Genel Bakış  

Korkut Kanadoğlu: “Sanat Özgürlüğü: Koruma Alanı ve Sınırları”

Ali Artun: “Sanatın Yolsuzluğu”  

 

II. Oturum: Sanat ve Hukuk Bağlantısı, Birbirlerine Etkileri, Sorunlara Yaklaşımlar

Oğuz Haşlakoğlu: “Sanatsal Değer ve Ekonomik Değer Arasındaki İlişkiye Etik Açıdan Bakış”

Hülya Küpçüoğlu: “Sanatçı Hakları, STK’ların Rolü ve Buna Bağlı Olarak Telifler, Müzayedeler”

Aylin Akarvardar: “Fikri Bir Hak Olarak Yaratıcı Üretimin Korunması: Tekstil Tasarımı ve Telif Sorunu”

 

III. Oturum: Sanat ve Hukuk Bağlantısı, Birbirlerine Etkileri, Sorunlara Yaklaşımlar

Ercan Akyiğit: “Sanatçıların İş ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Konumu”

Çiçek Ersoy: “Sanat Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Kişilik Haklarının Korunması Ölçütü”

Kadir Baş: “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Güzel Sanat Eserlerinin Korunması”

 

İTÜ Taşkışla Yerleşkesi

10 Nisan 2015, 9.00-17.30