skopdergi 21: "Müzenin Dekolonizasyonu: Humboldt Forum"

7/11/2022 / skopduyuru

 

Müzeler, tarihî nesneleri barındıran, koruyan ve sergileyen fiziksel mekânlardan fazlasıdır. Linda Nochlin, müzeleri “Aydınlanma’nın iyimser günlerinde tasarlanmış ve Fransız Devrimi’nin dalgaları tarafından kıyıya taşınmış” kurumlar olarak tanımlar. Nochlin gibi, Laura Raicovich de Aydınlanma Çağı’nın neticelerinden biri olan müzeleri temelinde evrensel insanın aydınlanma fikrinin yattığını savunur. Günümüze kadar çağın gereksinimlerine göre güncellenerek gelen “evrensel müze” fikri kuşkusuz “evrensel insan” için oluşturulmuştur. Fakat bu “evrensel” anlatının sömürgecilikle bağı günümüzde hâlâ devam etmektedir...


İçindekiler: skopdergi 21