skopdergi 25: Mimarlığın Aklı

28/5/2024 / skopduyuru

 

Rönesans’a kadar etkin olan mimarlık kavramı, tanrısal bir geometriyle aritmetiğin eseridir. Kozmosu kurduğuna inanılan formların ve sayıların türevidir. Bu formlar ve sayılar âlemi, mitlerle, sembollerle, şifrelerle ifade edilir. Hermetiktir, enigmatiktir, büyüseldir, şiirseldir, semaidir, gizemlidir… Mimarlık bu âlemde yaratılır ve anlamdırılır. Ve işte o ilahi âlemde mimarlığın gizemi, mimarlığın aklıdır. 

 

İÇİNDEKİLER: 

Mimarlığın Aritmetiği: Sayılar

Müzik: Semavi, İlahi Oranlar

Mimarlığın Geometrisi: Formlar

Antropomorfik Matematik

Kutsal Bir Metin Olarak Mimarlık