Sürrealizm/Mimarlık: Mekân Sanatı

14/10/2014 / skopduyuru

 

 

 

Sürrealizm rüya âleminden ve bilinçdışından beslenen; aklın hükmünü sarsan; arzuyu egemen kılan bir yeni gerçeklik yaratma peşindeydi. Önce edebiyatta belirdi, sonra “bulunmuş nesneler”, resim, fotoğraf ve heykeli kapsadı. Her ne kadar sürrealist bir mimarlıktan söz edilemeyeceği yaygın bir kanı olsa da, sürrealistler kentle ve mekânla hep haşır neşir oldular. Mimariyi öteki sanatlarla kaynaştıran mekânlar hayal ettiler. Modernist mimarlığın katı rasyonelliğine ve işlevselciliğine karşı şiirselliği, rastlantıyı, arzuyu, mitleri, kökenleri öne çıkaran bir mimarlığı konu edindiler. Hem metafor olarak hem de düz anlamda yitirilen “ev”i aradılar. Bu derleme, sürrealizm ile mimarlık ve modernlik ilişkisini değerlendiren incelemelerle başlıyor. Sürrealistlerin hayatındaki ve yazınındaki Paris’in izini süren makalelerle devam ediyor. Ardından Paris’te ve New York’ta düzenlenen kimi sürrealizm sergilerinin mekânları ile Kiesler’in tasarımlarını ele alan yazılar geliyor. Bataille, Éluard, Aragon, Tzara, Dalí, Arp, Matta ve Kiesler’in mimarlık üzerine kısa metinleri derlemenin son bölümünü oluşturuyor.

 

Derleyen ve Sunuş: Nur Altınyıldız Artun

Çevirenler: Renan Akman, Nur Altınyıldız Artun, Zeynep Baransel, Ayşe Boren, Elçin Gen, Hanneke van der Heijden, Roysi Ojalvo, Esin Soğancılar, Akın Terzi, Mustafa Tüzel

 

İÇİNDEKİLER:

Sunuş: Mimarlığı Baştan Çıkarmak NUR ALTINYILDIZ ARTUN

I. Bölüm: Sürrealizm, Modernlik ve Mimarlık

Sürrealizm, Mit ve Modernite DALIBOR VESELY

Fantezi, Tekinsizlik ve Sürrealist Mimarlık Kuramları ANTHONY VIDLER

Mimarlık ve İkizi BERNARD TSCHUMI

II. Bölüm: Sürrealistlerin Paris’i

Çözünür Kent: Sürrealist Paris Algısı ROGER CARDINAL

Sürrealist Paris: İçinde Yaşanan Kentin  Perspektiften Yoksun Mekânı DAGMAR MOTYCKA WESTON

Sürrealizm ve Paris’in Aklın Almayacağı Biçimde Süslenmesi RAYMOND SPITERI

‘Un salon au fond d’un lac’, Sürrealizmin Ev Hali KRZYSZTOF FIJALKOWSKI

III. Bölüm: Sürrealizm Sergileri

Arzuyu Sahnelemek ALYCE MAHON

Exposition Internationale du Surréalisme, Paris 1938 UWE M. SCHNEEDE

Duchamp’ın Labirenti: First Papers of Surrealism, 1942 T. J. DEMOS

Breton, Duchamp, Kiesler: 1947 Sergi Politikası EVA KRAUS

IV. Bölüm: Kiesler’in Mimarlığı

İdeal Tiyatro’nun Peşinde BARBARA LESÁK

Sonsuzluk ve İndirgeme:  Frederick Kiesler’in  Sonsuz Ev’i ANTJE VON GRAEVENITZ

Mekân Evi: Yapının Ruhu BEATRIZ COLOMINA

V. Bölüm: Sürrealistlerin Mimarlık Üzerine Metinleri

Opera Pasajı LOUIS ARAGON

Mimarlık GEORGES BATAILLE

Bir Kentin Aklın Almayacağı Biçimde  Süslenmesi Üzerine PAUL ÉLUARD

Art Nouveau Mimarlığın Müthiş ve  Yenilesi Güzelliğine Dair SALVADOR DALÍ

Beğenide Belirli Bir Otomatizme Doğru TRISTAN TZARA

Duyusal Matematik – Zaman Mimarlığı [ROBERTO] MATTA ECHAURREN

Sürrealist Mimarlık Manifestosu:  Fil Stiline Karşı Bide Stili JEAN ARP

Kiesler’in Yumurtası ve Hurafeler Salonu JEAN ARP

Hurafeler Salonu’nun Sihirli Mimarlığı FREDERICK KIESLER

Mimarlık Üzerine Notlar: Mekân-Evi FREDERICK KIESLER

“Sonsuz Ev”: İnsan Yapımı Bir Kozmos FREDERICK KIESLER

Modern Mimarlıkta Sözde-İşlevselcilik FREDERICK KIESLER