Aura Üretimi

4/1/2016 / skopbülten / Şefik Özcan

   

 

N. Chomsky ve E.S. Herman, birlikte yazdıkları Rızanın İmalatı-Kitlesel Medyanın Ekonomi Politiği kitabında, devletin ideolojik aygıtlarının, medya ve diğer iletişim teknolojileri aracılığıyla, halk kitlelerinin algılarına, bilinçlerine yönelik bir filtreleme yaptığından söz ederler. Küresel-kapitalist sistem bu sayede rıza üretir, bir hegemonya kurar. Aynı durum, sanat-piyasa-sanatçı ilişkisinde de geçerlidir. Çünkü, piyasa atmosferinin yücelttiği bir çağdaş sanat ile özyaşam öyküsüyle sanatçının etrafında yaratılan mitolojinin oluşturduğu aura da rıza üretimiyle ilişkilidir. Başka deyişle, semboller evreninde süregelen "aura üretimi" ile rıza üretimi özdeştir. Kültürel farklılığa dayalı sanat medyasında da bu özdeşlik hüküm sürer.