Bir Mektup

Merhabalar,

Nasılsınız?

Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberle ilgili skop’taki yazınızı gördüğüm için yazıyorum. Ben rapor için Şükrü ve diğer arkadaşlarla çalıştım ve gazete yazısı mevcut durumu hayli saptırarak ortaya koyduğu için, size de yazmak istedim. 

İyice şekle sokmadan yayınlamak istemedik ama bu gelişmeden sonra en kısa zamanda, mümkünse 1-2 gün içinde bir web sitesi üzerinden yayınlayacağız. O zamana kadar ben size içeriği özetlemek isterim. 

Projenin şimdiye kadar yapılan aşaması iki ana bölümden oluşuyor: Birinci kısımda, doktora öğrencilerimizden Murat (zaten doktora tezi de bu kapsamda) Osmanlı son dönem nüfus politikalarını özetledi. İkinci kısımda ise, 1927-1965 nüfus sayımlarında elde edilen bilgilerin haritalaması yapıldı. Söz konusu tarihler arasında TÜİK nüfus sayımlarında ana dil, ikinci dil ve din bilgilerini de il bazında soruyor (sonraki dönemde de soruyor ama araştırmacılara açık değil bilgiler). Bir coğrafya programına bu veriler girildi ve hangi ilde hangi diller konuşuluyormuş, 1927'den 1965'e kadar birinci ve ikinci ana dil verileri nasıl dönüşmüş, ona bakıldı. Raporda en temelde etnik farklılığın belirgin bir şekilde eridiğini (en azından ana dilde temsil edildiği şekliyle) ortaya koyduk ve bunu Türkleştirme vs. üzerinden eleştirdik. 

Kavramsal çerçeveyi büyük oranda ben yazdım. Özellikle "etnisitenin" özcü bir takım fikirlere atıf yapmasının önüne geçmek açısından, etnisitenin de bir inşa olduğunu, tarihsel olarak anlam kazandığını ve ulus-devletin inşası ile ilişkili olduğunu vurguladım. Bununla birlikte etkileri itibariyle de son derece gerçek olduğunu, ayrımcılık, sürgün, ölüm gibi birçok olumsuz sonuca yol açmış olduğunu/açabileceğini yazdım. Özetle, ne kavramsal çerçevesi, ne iddiası, ne de ortaya koyduğu veriler itibariyle yazının dikkat çektiği tehlikeye yol açabilecek bir rapor olmadığını inanıyorum.

Son olarak şu da var: Kültür Bakanlığı'ndan herhangi bir fon, destek vs. alınmış değil, okulun BAP projesi olarak finanse edildi. Başka herhangi bir resmi yazışma, haberleşme de olmadı (gazetede haber yapan kişiye bu bilgiler de verilmiş Şükrü tarafından). 

Birçok arkadaşımız Cumhuriyet Gazetesi’nde bir tekzip yayınlanması gerektiğini söyledi. Bunu da kendi aramızda konuşamadık daha. Fakat dediğim gibi, bu kadar tartışmaya yol açtığı için her durumda raporun kendisini yayınlayacağız, o zaman size link'ini de atarım.

Bütün bunlar, sizin yazıda söz ettiğiniz tehlikeleri geçersiz kılmıyor elbette. Söz konusu çalışmanın bir parçası olduğum ve sizin de bu detayları bilmenizi istediğim için yazdım.

 

Sevgiler,

Sibel

Not: Mektubun ardından rapor http://etnikcografya.wordpress.com adresinde yayınlanmıştır.