Bitiriş: Mimarlığın Sonları – VI. Frascari Sempozyumu

13/6/2023 / skopbülten

Mimarlık hayallerinin kökenindeki Babil Kulesi efsanesi, mimarlığın tamamlanmasının (completion) imkânsızlığını öngörüyor. Mimarların hayalini kurduğu ‘son’ öyle ütopik mahiyette ki, bu ‘son’ (end) hiçbir zaman gelmiyor ve mimarlık belki de hiç bitmeyecektir. Virginia Tech Washington Alexandria Architecture Center’da, 31 Mart-1 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Dr. Paul Emmons ve Dr. Marcía Feuerstein tarafından organize edilen VI. Frascari Sempozyumu ve sempozyuma eşlik eden sergi, mimarlığın sonlarına ilişkin kavramları ve tartışmaları gündeme getiriyor. [Emine Kenan] https://negarg.wixsite.com

 

Sempozyumdaki sunumlardan birkaçı şöyle:

- Claudio Sgarbi ve Talia Trainin, Abandoned Incomplete / Complete Abandonment başlıklı sunumlarında, Paul Valéry’nin “bir şiir hiçbir zaman bitmez, yalnızca terk edilir” sözünden yola çıkarak, non-finito, erteleme, karşı koyuş ve eksiklik gibi kavramlar üzerinden mimarlığın tamamlama hırsını irdeliyor.

- Jodi La Coe, In the End, Architecture and Film as Space-Time Interpenetrations başlıklı sunumunda, László Moholy-Nagy ve Alfréd Kemény’nin 1922 tarihli “Dynamisch-konstruktives Kraftsystem” manifestosundan yola çıkarak, klasik sanatın ve mimarlığın sonu meselesine eğiliyor; Moholy-Nagy’nin dinamik kurgusuyla zamansal bir mahiyet kazanan deneysel çalışmalarını, mimarlık ve film ilişkisi bağlamında tartışmaya açıyor.

- Alba Di Lieto ve Marco Borsotti, Carlo Scarpa and the Materials in his Works: The Storytelling from Direct Witnesses başlıklı sunumlarında, İtalyan mimar Carlo Scarpa’nın mimari yapıtlarında kullanmak üzere hazırladığı simya karışımlarına odaklanıyor.

- Negar Goljan, Ruskin and the Importance of Emotion in Architectural Finishes başlıklı sunumunda, John Ruskin’in mimari bitirişler hakkındaki görüşlerini tartışmaya açıyor; Ruskin’in düşüncelerini günümüzle ilişkilendirerek, mimari bitirişleri hem duygu üretme hem de muhafaza etme perspektiflerinden eleştirel bir şekilde açımlıyor.

- Marden Nichols, Finishing Domestic Architecture: Some Ancient Roman Perspectives başlıklı sunumunda, antik Roma’da gündelik yaşam alanların inşasındaki mimari bitiriş tartışmalarını inceliyor; bu konuyu özellikle de Cicero’nun, kardeşi Quintus’a yazdığı mektuplardan yola çıkarak irdeliyor. Cicero’nun sürekli bitmek üzere olan ancak bir türlü tamamlanmayan inşa çalışmalarına eğilerek, antik Roma’da mimari bitiriş kavramının incelikli bir şekilde sürekli tekrar eden ve tam anlamıyla bir sonu olmayan bir sürece tekabül ettiğini öne sürüyor.

- Andrew Gipe-Lazarou, Liminal Temporality and the Architecture of ‘THE BACKROOMS’ başlıklı sunumunda mimari zamanın ulaştığı nihai noktayı, metrukiyet ve nihayetle ilişkili varoluşsal dehşet bağlamında inceliyor. Bunu özellikle de pandemi sürecinde çevrimiçi ortamda video oyunları, kısa filmler ve ortaklaşa kurgu formlarında geliştirilen, popüler mekânsal bir mitoloji olan The Backrooms’un çağdaş temsillerinden yola çıkarak irdeliyor.

Sunumlara, çoğunun başlıklarından da anlaşıldığı gibi, son ve bitiriş meselesi etrafındaki çalışmaları içeren bir sergi eşlik ediyor. Sergide yer alan işler: Bahar Avanoğlu’na ait A Parōidia: The Hours of the Belly of a Drawing, Speculative Reflections on the Collapse of the Projected Image, Alessandro Ayuso’ya ait The Expanding World of Leaps, Carolina Dayer ve Jonathan Foote’a ait Dust-Cot, A Cast of Interior Affinities, Patrick Doan’a ait Constructing Shadows in Marfa, Carol Emmons’a ait Finishing, Linda Heinrich’e ait “non-finito” forward backwards “non-finito”, Christine Kelley’ye ait Pure Finish, The Balcony at Villa La Roche, Lisa Landrum ve Ted Landrum’un mimari stüdyosunda üretilen Time to [In]completion Pedagogical Pauses and Architectural Rushes konulu çalışmalar, Camila Mancilla’ya ait Coming Out Of The Monster’s Closet: Finishing an Architectural Treatise, Virginia Melnyk’e ait Knitted Ornamental Tensile Textures, Mohammad Moezzi’ye ait Pulp Fiction: A Conversation with Marco Frascari on Craft of Architectural Drawing, Alberto Pérez-Gómez ve Natalija Subotincic (fotoğraf ve post-prodüksiyon)’e ait Hour Three (Polyphilo or the Dark Forest Revisited içinde), Ryan Pieper’e ait An Exploration of the Theoretical and Technical Challenges Faced When Repairing a Modern Classic with a Significant Origin, Tom Shiner’a ait M&LF® Federal City Chair ve Benjamin Vanmuysen’a ait Developed Surface Interior Drawing.

Sempozyum: https://negarg.wixsite.com/frascarisymposiumvi

Program: https://negarg.wixsite.com/frascarisymposiumvi/program

Sergi: https://negarg.wixsite.com/frascarisymposiumvi/projects-2

 

VI. Frascari Sempozyumu’nda beşinci oturum. Fotoğraf: VI. Frascari Sempozyumu’nun resmi fotoğrafçısı, Virginia Tech, WAAC.

 

VI. Frascari Sempozyumu’nda ikinci gün. Ted Landrum şiirlerini okuyor. Fotoğraf: Lisa Landrum

 

 

VI. Frascari Sempozyumuna eşlik eden sergiden. Fotoğraf: VI. Frascari Sempozyumu’nun resmi fotoğrafçısı, Virginia Tech, WAAC. Soldan sağa sırasıyla: Pulp Fiction: A Conversation with Marco Frascari on Craft of Architectural Drawing (Mohammad Moezzi), An Exploration of the Theoretical and Technical Challenges Faced When Repairing a Modern Classic with a Significant Origin (Ryan Pieper) “non-finito” forward backwards “non-finito” (Linda Heinrich), Constructing Shadows in Marfa (Patrick Doan), Pure Finish (Christine Kelley) M&LF® Federal City Chair (Tom Shiner).

 

 

VI. Frascari Sempozyumuna eşlik eden sergiden. Fotoğraf: Bahar Avanoğlu. Solda arka planda: Marco Frascari’nin çizimleri. Solda ön planda ve sağda: A Parōidia: The Hours of the Belly of a Drawing (Bahar Avanoğlu).

 

VI. Frascari Sempozyumuna eşlik eden sergiden. Fotoğraf: Bahar Avanoğlu. Dust-Cot, A Cast of Interior Affinities (Carolina Dayer ve Jonathan Foote).

 

  

VI. Frascari Sempozyumuna eşlik eden sergiden. Fotoğraf: Camila Mancilla. Coming Out Of The Monster’s Closet: Finishing an Architectural Treatise (Camila Mancilla).

 

VI. Frascari Sempozyumuna eşlik eden sergiden. Fotoğraf: Bahar Avanoğlu. Arka planda sırasıyla: Pure Finish (Christine Kelley), M&LF® Federal City Chair (Tom Shiner) The Expanding World of Leaps (Alessandro Ayuso), Developed Surface Interior Drawing (Benjamin Vanmuysen), Knitted Ornamental Tensile Textures (Virginia Melnyk). Ön planda, A Parōidia: The Hours of the Belly of a Drawing (Bahar Avanoğlu).