/ DirenGezi / AKP’nin TMMOB’ye Gece Yarısı Operasyonu

11/7/2013 / skopbülten

Dün gece yarısından sonra AKP’nin torba yasaya son anda eklediği bir önergenin kabul edilmesiyle, Gezi Parkı direnişinin etkin aktörleri arasında yer alan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne tam anlamıyla ceza kesildi. Önceki günlerde de Taksim Dayanışma Platformu’nda yer alan Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı gözaltına alınmış ve gerekçe gösterilmeyen bir savcılık izniyle evi aranmıştı.

 

                                           Mücella Yapıcı ve kızı Cansu Yapıcı'nın gözaltına alınışı

 

Önergede yer alan ifadelerden biri şu: “Harita, plan, etüt ve projeler, idare ve ilgili kanunlarda açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez.” TMMOB yaptığı basın açıklamasında, her türlü muhalefeti, bilimsel eleştiriyi ve meslek örgütü haklarını rant çıkarları uğruna sindirmeye yönelik AKP yasasını şu sözlerle yorumladı: “(bu yasa) ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB‘yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir, kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir, yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa‘ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır, mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.” 12 Eylül darbe yönetimlerinin de saldırdığı TMMOB yasası, sendikalar yasası ile birlikte 1954 yılında Menderes hükümeti tarafından çıkarılmıştır.

Milliyet gazetesinin Mart 2011’de ekonomi servisinde yer alan bir haberinde STK’ları gereksiz ve engelleyici olarak niteleyen, İstanbul’daki binaların % 70'inin yıkılıp yeniden yapılması fikrini savunan ve gerekçe olarak da deprem riskini gösteren Ali Ağaoğlu’nun "Yetkim olsa mimarlar odası ve STK'ları kapatırım... Maalesef bizde STK'lar her yapılan şeye itiraz ediyor," sözlerindeki temennisi de böylece bir anlamda gerçekleşmiş oldu.[1]Ali Ağaoğlu

 

TMMOB Mimarlar Odası “Mimari Projeler”in eser olarak kabulünün, idarelerde kurulacak “Estetik Kurul” kararına bırakılmasını öngören; mühendis ve mimarları yok sayan ve mimarların telif haklarını da yok eden maddeler içeren yeni düzenlemeye karşı bir imza kampanyası başlattı.[2] [NÖ]