Haussmann’dan Önce Paris

5/2/2014 / skopbülten

Charles Marville, 1853-1870 yılları arasında Paris’in çehresini değiştiren Baron Haussmann’ın resmî fotoğrafçısıdır. Tam anlamıyla bir inşaat alanı haline gelen şehirdeki büyük “dönüşümü” belgelemekle görevlendirilmiştir. Binaları yıkan, dar sokakları geniş bulvarlara dönüştüren bu hummalı faaliyetin bir adım önünde, mekânların dönüşüm öncesindeki hallerini fotoğraflar. Çektiği 400 küsur fotoğraf, Paris’in ne kadar büyük ilerleme kaydettiğini tüm dünyaya göstermek üzere 1878 Evrensel Sergisi’nde yer alacaktır.

Walter Benjamin’in flâneur figürünün doğduğunu söylediği pasajların çoğu, “Paris’in Haussmannlaştırılması” diye anılacak bu süreçte yıkılır. Aragon, Opera Pasajı'nda “II. İmparatorluk zamanında bir valinin marifetiyle Amerika’dan Paris’e ithal edilen ve başkentin haritasını düz çizgiler halinde yeniden çizmek üzere işe koşulan şehir planlama tutkusu” diye bahsedecektir bu dönüşümden. Sonuç olarak Haussmann, Paris’teki binaların yarıdan fazlasını yeniler; daha 1848’de barikatların kurulduğu daracık sokakları, müdahale birliklerinin rahat manevra yapmasına yetecek genişlikte caddelere dönüştürür; kalabalıklar, meslekler, zanaatler, yerinden edilir…

Metropolitan Sanat Müzesi, 4 Mayıs’a kadar açık kalacak “Charles Marville: Paris’in Fotoğrafçısı” başlıklı sergide, Marville’in Haussmann öncesi Paris’te çektiği fotoğraflara yer veriyor. Serginin küratörlüğünü, aynı isimle bir kitap derlemiş olan Sarah Kernell üstlenmiş. [EG]

 

Bouteille Çıkmazı (Montorgeuil Sokağı), İkinci Bölge

 

Saint-André-des-Arts (Altıncı Bölge). Baskı atölyeleri

 

Essai Çıkmazı, At Pazarından görünüm (Beşinci Bölge)

 


Opera Caddesi’nin inşası

 


IV. Henri Bulvarı (de la rue de Sully), (Dördüncü Bölge)

 


Champlain Sokağı tepesi (Yirminci Bölge)

 


Bièvre Nehri (Beşinci Bölge). Deri atölyeleri

 


Bièvre Nehri (Beşinci Bölge). Deri atölyeleri 

 

NY Times

NY Books

 

fotoğraf, mimarlık ve suç, Baron Haussmann, flâneur, Benjamin