Her Asker Bir Sanatçıdır

                                             Volker März, Joseph Beuys heykeli

İşte karşınızda Joseph B., o ki gençliğinde daha güzel bir dünya hayaliyle ailesinin yavan burjuva yaşamını reddetmiş; sonra da, dünyayı kurtarmaya soyunmuş diğer arkadaşlarıyla birlikte, Kleve'deki okullarının bahçesinde "şeytani" kitapları ateşe vermiş bir Alman. Joseph B. daha sonra bugünler için şöyle demişti: "Bu fırsatı kaçırmak istememiştim." Böylece II. Dünya Savaşı'nda asker olmaya karar verdi ve önderleri bozguna uğratılıncaya dek de öyle kaldı. Bu süre zarfında bir uçağın içinden makineli tüfeklerle sayısız meçhul insanın canını aldı –ki bu ona pek çok şeref madalyası kazandırmıştı. Daha sonra Almanya mecburi bir demokratikleşme dönemine girince, bu asker, dünya çapında tanınan bir sanatçıya dönüşüverdi. Son derece mühim bir sanat akımının liderliğine soyunarak bir kurban hikâyesi uydurdu ve saçma sapan bir kurtuluş sembolizmi yarattı. Başına oturttuğu bir şapkayı üniforma, kızıl bir haçı da -bu kez gamalı değildi tabii- alameti farikası yaptı. Beuys gerçek kimliğini ve işlediği suçları işte bu kurban mitini, yağ ve keçeyle körükleyerek gizledi. Ama n'apalım o zamanlar Almanya da böyleymiş işte ve Joseph B. da tabii ki bir istisna değildi: Zaten her asker bir kurbandır.

Özgün metin: Volker März: Laughing Windows, ed. Juergen Krieger içinde "Every Soldier an Artist", (Jovis, 2014)

 

Joseph Beuys