Mimarlıkta Krizin Bilgisini Üretmek ve Örgütlenme Arayışları

 

Bugün Türkiye’de yaşam çevrelerimize ve mimari üretimin emek süreçlerine doğrudan yansıyan sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin derinleştiği bir tarihsel süreç içindeyiz. Bu süreçle ilişkilenen mimarlık alanındaki farklı öznelerin; kamuda ve özel sektörde ücretli çalışan mimar işçilerin, benzer sorunlarla mücadele eden serbest çalışan mimarların, mimarlık eğitiminde ve bilgi üretiminde rol alan işli/işsiz akademisyenlerin, mesleğini yapabilmesi engellenen ihraç edilmiş kamu çalışanlarının, öğrencilerin biraraya geldiği bir forum hayal ediyoruz. Amacımız mimarlıkta işsizlik, mimarlıkta emek sömürüsü ve emeğin ikircikli dünyası, doğa katliamı, kent suçu gibi birbiri içine geçen konuları tartışarak kriz dediğimiz dönemin bizim açımızdan ne olduğunu anlamaya çalışmak, krizin mimarlar açısından güncel bilgisini üretmek, biraraya gelerek birbirimizden öğrenmek ve dayanışma/mücadele zeminini kuvvetlendirmek. Forumda tartışmayı öngördüğümüz iki ana başlık ve birlikte cevaplar arayacağımız sorumlarımız şunlar:

 

1. KRİZİN BİLGİSİNİ ÜRETMEK

İşsizlik, mimarlıkta daralan iş kapasitesi ve değişen emek sömürüsüne dair veriler üretildi mi?

Bu verileri hangi yöntemlerle üretiriz?

Bu alanda çalışanlar, yan yana gelişler ve bilgi nasıl ortaklaşabilir?

Bugün Türkiye’de işsizlik üzerinden yansıyan krizi mimarlar açısından nasıl tanımlarız?

 

2. MİMARLIKTA ÖRGÜTLENME ARAYIŞLARI

Emek siyasetinin tarihini de göz ardı etmeden mimarlık alanında eşitlikçi üretimleri doğuracak, özendirecek yeni zeminler neler olabilir?

Kolektif/kooperatif/platform/dernek deneyimlerimizden neler öğrendik?

Mevcut ekonomik üretim ilişkileri içinde veya dışında alternatif mimari örgütlenmeler nelerdir? Üretim ilişkileri göz önüne alındığında bugün mesleki farkındalık ve etik nerede duruyor?

 

Katılım ücretsizdir.

Tarih: 27 Ekim 2019, Pazar 10.00-18.00

Yer: Aura-İSTANBUL

İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi

Hasfırın Caddesi, Sinanpaşa İş Merkezi Kat.4, Beşiktaş, 34349, İstanbul

 

Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi; yaşanabilir çevreler, kamusal fayda ve emeğin korunması siyasetini yapabilmek, meslek politikası üretebilmek, dayanışmayı büyütmek için biraraya gelmiş mimarlardan oluşan mesleki bir topluluk. Daha iyi bir meslek ortamı düşleyenlerin dahil olduğu bir yan yana geliş; her geçen gün kötüleşen sektör eliyle, kaybolan hayatlarımızda meslektaş dayanışması göstererek birbirine tutunmaya çalışan mimarlardan oluşuyor. Yeni dönemin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde, birarada olmanın dayanışmanın her fırsatta yöntemlerini arıyoruz.

İLETİŞİM:

http://mimarliktadayanisma.org/

[email protected]

mimarlık