/ Pasajlar / Sabah

Abidin Dino

 

Ne zaman gideceğiz kumsalların, tepelerin ötesine, selamlamak için yeni emeğin doğuşunu, yeni bilgeliği, zorbaların ve iblislerin kaçışını, sonunu boşinançların, ne zaman gideceğiz tapınmaya –ilkler olarak!– Noel’e yeryüzünde?

Göklerin türküsü, halkların yürüyüşü!

 

Arthur Rimbaud, “Sabah”, Cehennemde Bir Mevsim içinde, çev. Özdemir İnce (İstanbul: Can Yayınları, 1993) s. 96-97.

pasajlar, Rimbaud