/ Pasajlar / Şiddeti Tekeline Alan Hukuk

                                                       Guy Denning, Occupy Gezi, Haziran 2013

Hukukun şiddet tekelini bireye karşı ele geçirmekteki menfaati, hukuksal amaçların korunması saikiyle değil, hukukun salt kendisini koruma saikiyle açıklanabilir; hukuk dışındaki şiddetin, ulaşılmak istenen amaçlar dolayısıyla de­ğil, bu şiddetin salt hukuk dışında olması nedeniyle hukuku tehdit ettiği saptamasıyla. Amaçları ne kadar itici olursa olsun, "büyük" suçlu imgesinin halkta yarattığı gizli hayranlık hatırlanacak olursa, bu ihtimalin gerçekliği daha da aşikâr hale gelir. Hayranlık, suçlu­nun eyleminden değil, sadece taşıdığı şiddetten kaynaklanabilir. Günümüzde hukukun hayatın tüm alanlarında bireylerin elinden al­maya çalıştığı şiddet, gerçekten de tehditkâr bir biçimde ortaya çı­kıyor; üstelik hukuk tarafından alt edilirken de kitlelerin hukuka ay­kırılığa duyduğu sempatiyi tahrik ediyor. Şiddetin nasıl bir işlevle hukuka karşı haklı olarak bu denli tehdit edici bir nitelik arzettiği, bu kadar korkutucu olabildiği hususu, şiddetin mevcut hukuk düzeninde bile halen tekamül edebildiği bir alanda aranmalıdır.

* Walter Benjamin'in Şiddetin Eleştirisi Üzerine adlı denemesinden alıntılanmış ve başlık bizim tarafımızdan eklenmiştir. Metnin tamamı için bkz. Şiddetin Eleştirisi Üzerine, ed. Aykut Çelebi, (İstanbul: Metis, 2010), s. 19.