Rönesans Resmindeki Mimarlık

5/5/2014 / skopbülten

Londra’daki National Gallery’de 30 Nisan-21 Eylül 2014 arasında açık kalacak olan Building the Picture: Architecture in Italian Renaissance Painting (Resmi İnşa Etmek: İtalyan Rönesans Resminde Mimarlık) başlıklı sergi, İtalyan Rönesansı ressamlarının tasvir ettikleri kimi gerçek, kimi hayalî mekânları, figürler için bir arka plan olmaktan çıkarıp, ilginin odağına yerleştiriyor. Binaları resmin asli unsurları olarak oynadıkları rollerle değerlendiriyor, düzen kurma araçları olarak değil. Sergi aynı zamanda dinî ya da mitolojik sahneleri aşina ortamlarda göstermenin taşıdığı öneme değiniyor.

Serginin düzenleyicilerine göre bazı resimlerde mimari ‘dekor’un, resmin konusunu oluşturan figürlerden daha özenle betimlendiğini görmek mümkün. Hatta, Lorenzo Costa’nın bir çiziminde olduğu gibi, insan figürlerinin muhteşem mimariyi resmetmek için bahane olmaktan öteye gitmediği örnekler bile var.

Mimarlığın resimlerde bu denli öne çıkmasının bir nedeni de ressamlarının aynı zamanda mimar olmaları ve tuvallerini fantastik fikirleri, fizik kurallarına meydan okuyan binaları resmetmek için kullanmaları. Bu resimlerde kimi zaman antik Roma’nın anıtları kendilerini Rönesans dönemi Venedik’inde buluyor; henüz bitmemiş yapılar yıkıntı olarak tasvir ediliyor. Serginin son bölümü ‘zaman’ temasına ayrılmış. Ve bu bölümdeki resimlerde devrilmiş sütunlar, kırılmış alınlıklar, harabeler hem simgesel anlamlarla hem de duygusal çağrışımlarla yüklü. [NAA]

 

Kralların Tapınması (1470-5), Botticelli

 

Papa X. Leo’nun 1515’teki Tören Alayı, Piazza della Signoria, Floransa (c 1558), Giorgio Vasari

 

Papirius’un Hikâyesi (1520-21), Domenico Beccafumi

 

                                                 Sol: Bakire Meryem’in Ölümü ve Göğe Yükselişi (1488), Gerolamo da Vicenza;                                                                           Sağ: Bakire Meryem ve Çocuğu Azizlerle (1498-1500), Lorenzo Costa ve Gianfrancesco Maineri


Aziz Zenobius’un Üç Mucizesi (c 1500), Botticelli

 

                                                                       Müjde (1307/8-11), Duccio

 

                                                            Aziz Zenobius’un Mucizesi (1442-48), Domenico Veneziano

 

Hazreti Süleyman’nın Hükmü (c 1506-11), Sebastiano del Piombo

 

                                                                                                 Aziz Jerome Çalışma Odasında (c 1475),  Antonello da Messina

 

National Gallery

The Guardian

 

mimarlık