"SALT(anat) Yıkılıyor"

17/3/2013 / skopbülten

13. İstanbul Bienali’nin “kavramsal çerçeve”sinin kentsel dönüşüm ve kamusallık olarak belirlenmesine paralel olarak, bugünlerde İstanbul’da 1980 öncesi sol siyasetin sanatla ilişkisi üzerine peş peşe sergiler düzenleniyor. Tütün Deposu’nda dergi, afiş, gazete vs. gibi mecralarla sol hareketin görsel tarihini sergileyen Afişe Çıkmak 1963-1980: Solun Görsel Serüveni sergisi 27 Mart’a kadar devam ederken, Beyoğlu Salt Gallery’de de 21 Nisan’a kadar açık kalacak Duvar Resminden Korkuyorlar sergisinde, yine 1976-1980 arasına ait kamusal sanat eserleri, “günümüzün pazarlaşmış hegemonyasından çıkış yolları sunma umuduyla”[1] sergileniyor. Salt Beyoğlu ayrıca öğrencilere yönelik olarak her iki sergiyle ilgili “eleştirel turlar” da düzenliyor: “SALT Yorumlama ekibi eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, dönemin kültür politikaları, sanatçı hakları ve sanatın disiplinlerarası rolü tartışmaya açılacak. Eleştirel sergi turlarında öğrenciler, 1960’lı ve 1970’li yıllardaki sansür uygulamaları, sanatçıların sisteme karşı tavırları ile sanatın farklı disiplinlerle ilişkisini çeşitli arşiv malzemeleri ve dönemin aktörlerinin anlatıları üzerinden yakından inceleyecekler.”[2]  

16 Mart günü, yine Salt’ın Duvar Resminden Korkuyorlar sergisiyle ilgili düzenlediği paralel etkinlikler kapsamında “Bir Zamanlar Örgütlüydük” başlıklı konuşma ve film gösterimi programı düzenleniyordu. Etkinlik sırasında, Garanti Bankası’na ait salonlara kapatılan serginin ruhunu azat eden bir eylem gerçekleştirildi: “SALT yorumlama ekibinin” eşliğine ihtiyaç duymayıp kendi eleştirel turlarına çıkmayı tercih eden bazı “öğrenciler”, sergi alanını işgal ederek, duvar resminden hâlâ korkanları teşhir ettiler. Sergi salonlarına ve binanın dış cephesine “Barbarları Beklerken”, “Biz Hâlâ Örgütlüyüz!”, “Bitmedi! Hâlâ Korkuyorlar…” sloganlarının yazılı olduğu, Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı’nın portrelerinin bulunduğu stensilleriyle müdahale ettiler. Eylem sonunda stensillerini yere koyarak basın açıklaması yaptılar. ArtHack, Emek Gençliği, Gündoğusu Sanat ve Düşün Topluluğu, ve Öğrenci Kolektifleri gruplarına üye sanatçılar, “Duvar resmi yapmış nice sanatçının mücadelesi olan bu siyasi tarihin Garanti Bankası tarafından nostaljiye dönüştürülmesine karşı çıktıklarını” açıkladılar. [EG]

 

 

 

 

 SALT