"Social Fabric": Kolonyalizm, Emek, Radikal Politika

13/2/2012 / skopbülten

 

 

 

Londra’daki Uluslararası Görsel Sanatlar Enstitüsü INIVA’da, dokumacılık üzerinden sömürgecilik tarihinin ve emek meselesinin irdelendiği “Social Fabric” başlıklı bir sergi açıldı. 19 Ocak-10 Mart tarihleri arasında görülebilecek sergi, tekstil endüstrisinin sermaye, emek, sömürgecilik, küresel ticaret ve radikal politikayla bağlantılarına odaklanıyor. 

Karl Marx, Kapital’de, pamuk endüstrisinde1815-1863 yılları arasında yaşanan ani dalgalanmaları ve bunun Britanya’daki ve (başta Hindistan olmak üzere) sömürgelerindeki işçiler üzerindeki etkilerini incelemişti. Marx’ın metni, “Social Fabric” sergisinin hareket noktasını oluşturuyor. Tekstil endüstrisi tarihine ilişkin farklı okumaları karşı karşıya getiren serginin odağında ise, Alice Creischer ve Sudhir Patwardhan’ın eserleri yer alıyor; ayrıca sergi, Celine Condorelli, Archana Hande, Sudhir Patwardhan, Raqs Media Collective ve Andreas Siekmann’ın işlerinin yanı sıra, geçmişe ve günümüze ait son derece kapsamlı arşivleri de biraraya getiriyor.

Alice Creischer'ın “Apparatus for the Osmotic Compensation of the Pressure of Wealth during the Contemplation of Poverty” başlıklı enstalasyonu, Avrupa kolonyalizminin ve bunu izleyen küreselleşmenin Hindistan üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerine odaklanıyor. Gandhi’nin kolonyalizme direniş için İngiliz kumaşlarının boykot edilmesi çağrısında bulunması ve el çıkrığını direnişin sembolü olarak seçmesi, Creischer'ın yerleştirmesinde yansımasını buluyor.

 

 

 

Sudhir Patwardhan ise, 1970’lerden beri Mumbai’yi ve kentli işçi sınıfını resmediyor. Sergide yer alan “Lower Parel” başlıklı eseri (2001), kentsel ekonomide büyük dönüşüm yaratan ve Hindistan sanayi devrimine yol açan pamuk fabrikalarının bulunduğu Girangaon'u tasvir ediyor. 1970’lerde Girangaon, sokak tiyatrosu, şiir ve müzik gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra, sendika faaliyetlerinin ve sol politikanın da canlanlandığı bir merkez konumundaydı. Patwardhan’ın resmi, 1980’lerin başında fabrikaların kapandığı, yeni küçük işletmeler ve lüks gökdelenlerle kentin dokusunun dönüştüğü, ve işçilerin fabrika işgalleri ve grevlerle mutenalaşmaya direndiği dönemi tasvir ediyor.

 

 

 

Serginin odağını oluşturan bu iki sanatçının eserlerine, Marx’ın özgün yazmaları, filmler, tekstil işçileriyle ilgili belgeseller, Hint dokumaları ve döneme ait kapsamlı arşivler eşlik ediyor. Ayrıca dokumacılığı konu alan sempozyum ve atölye gibi etkinlikler de düzenleniyor. [EG]

 

http://www.iniva.org/exhibitions_projects/2012/social_fabric#

 

“Social Fabric”: 19 Ocak – 10 Mart 2012 
Mekân: Rivington Place, Londra
Ziyaret saatleri: Salı, Çarşamba, Cuma: 11.00-18.00
Perşembe: 11.00-21.00 
Cumartesi: 12.00-18.00
Giriş ücretsiz

 

kolonyalizm