Tanrı Kraliçe’yi Korusun – Sex Pistols

16/9/2022 / skopbülten

 

Sex Pistols, 1976’dan başlayarak özellikle Londra, New York ve Berlin’de etkili olan punk hareketinin kurucusu olan grubun kendilerine taktığı addır. Grup, en önce müzikle uğraşan Malcolm McLaren, grafik sanatçısı Jamie Reid ve moda tasarımcısı Vivienne Westwood’un Londra’da kurdukları Sex giyim mağazasında düzenledikleri performanslarla adını duyurur. Sex Pistols’ın amacı, başta müzik endüstrisini parçalamaktır; bunun için herkesi müzik ve sanat yapabileceğine inandıracak karnavallar, ‘sitüasyonlar’ ayarlamaktır; “müzik manifestoları” sayesinde “sesin siyaseti”ni örgütlemektir, anlamlandırmanın bir kandırmaca olduğunu teşhir etmek, bunun için insanların kendi ses ve imge yaratma gücünü keşfetmelerini sağlamak, bir “semiyotik devrim” başlatmaktır. Esin kaynakları, sitüasyonist détournement eylemlerinden Dada performanslarına, fütürizmin gürültü enstalasyonlarına, hatta daha da gerilere, Baudelaire’e ve özellikle Théophile Gautier’nin “sıkıntı çekmek yerine barbarlık” önerdiği estetiğine kadar uzanır. Kültürel hegemonyaya meydan okuyan punk, sonunda el attığı her alanda –müzikte, modada, grafikte, sinemada– moda olmaktan, gösteri kültürüne mal edilmekten kurtulamaz. Kurucu McLaren’in sözleriyle , “o kuşak kendini satılığa çıkardığında punk da son bulur”. “Birleşik Krallık’ta Anarşi” (1976) ve “Tanrı Kraliçeyi Korusun” (1977), Sex Pistols’ın müzikle (ses/sessizlik/gürültü), grafiği (imge) ve şiiri birleştirdikleri manifestolarıdır.[1]

 

God Save the Queen                                          Tanrı Kraliçeyi Korusun

god save the queen                                             tanrı kraliçeyi korusun

the fascist regime                                               ve faşist rejimi

they made you a moron                                      çevirdiler seni morona

potential h-bomb                                                patlamaya hazır bombaya

 

god save the queen                                             tanrı kraliçeyi korusun

she ain’t no human being                                   o kadın insan değil

there’s no future                                                 gelecek yok

in england’s dream                                             İngiltere’nin rüyasında[2]  

 

Sex Pistols 1970’lerden başlayarak zamanındaki muhalif hareketlerde gayet etkili olmuştur. Sadece rock müziğinde ve kültüründe değil, aynı zamanda çağdaş sanatta ve anarşist söylemde de. Örneğin Andy Warhol’un pop-sanatı… Sex Pistols’ın “God Save the Queen” parçasındaki “gelecek yok” sözü anarşist-nihilist söylemde bir parola haline gelmiştir. “Punk”, etkisini sürdürmektedir. Bu noktada en önemli olaylardan biri, British Library'nin, 2016 yılında punk hareketinin doğuşunun 40. yıldönümü vesilesiyle düzenlediği büyük sergidir. Kütüphanenin koleksiyonunda bulunan fanzin, ilan, ses kayıtları ve plak kapaklarının yanı sıra Liverpool John Moores üniversitesinin arşivindeki malzemelerden oluşan ve 1976-78 senelerine odaklanan sergi, Punk London etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmiştir.[3]

 [1] Sex Pistols, “God Save the Queen”, Sanat Manifestoları: Avangard Sanat ve Direniş içinde, der. Ali Artun (İstanbul: İletişim Yayınları sanathayat dizisi, 3. Baskı 2013) s. 351-353.  

[2] A.g.e.