/ Tezler / 19. ve 20. Yüzyıl Sanatında Müziği Etkileyen Resim ve Ressamlar

1/6/2017 / skopbülten / Zeynep Abacı

 

James Abbott McNeill Whistler, Nocturne: Blue and Silver – Chelsea, 1871.

 

Disiplinlerarası etkileşimin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Resim ve müziğin birbirini etkilemesi ise 19. yüzyılın sonuna doğru gelişim gösterir. Sanat tarihine bakıldığında birbirine paralel ilerleyen dönemler, resim ve müzikte ortaklıklar oluşurmuştur. Bu ortak dönemler biçimsel, toplumsal ve siyasi yönlerden iki sanat dalında da benzerlikler göstermiş ve tüm bu benzerlikler, sanatların ve sanatçıların ortak paydada buluşmasını sağlamıştır.

Modernizmle beraber zanaat olmaktan çıkan sanatlar bireyselleşmiş ve 20. yüzyılda sanatlar arasındaki tüm bariyerler kalkmaya başlamıştır. Bu çalışmada, 19. yüzyılda yoğunlaşan resim ve müzik arasındaki karşılıklı etkileşim, farklı bir perspektiften sunulmaktadır. Yaygın bir görüş̧ olarak, tüm sanatların müziğe öykündüğü yolundaki anlayışın aksine, resim sanatının da müzik üzerindeki belirleyici etkileri olduğu kanıtlanmaya çalışılmıştır. Resim sanatının müzik üzerindeki etkileri araştırılırken, bu etkileşimin hangi koşullar altında ve ne ölçüde olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu tez, müziğin resim sanatındaki etkilerine aksi bir pencereden bakabilmek amacıyla yapılan bir araştırmayı kapsamaktadır.[1]

 

Yazar: Zeynep Abacı

Danışman: Yrd. Doç. Adil Emre Zeytinoğlu

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2016

 [1] Bu metin, tezin önsözünden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı