/ Tezler / 1950'ler ve 1960'lar Modern Batı Toplumunda Kurgulanmış Gelecek Zaman Vizyonunun Konut Tasarımına Yansımaları

28/4/2016 / skopbülten

 

Frederick Kiesler Endless House (Sonsuz Ev) maketiyle, 1959

 

Toplumların yenilikleri içselleştirmekte gösterdiği direniş eğilimine rağmen 1950'ler ve 1960'lar döneminde modern batı toplumu gelecek zaman kurgusunu benimsemiş, gelecek zaman teması yalnız sanat ve tasarım gibi yaratıcı kültürel alanlara değil dönemin politik, ekonomik ve sosyal oluşumlarına da ilham vermiştir. Yapılmış olan araştırmanın amacı, 1950'ler ve 1960'lar döneminde batıda kurgulanmış “Gelecek Vizyonu”nu yansıtmak ve bu kurgu dahilinde tasarlanmış ve gerçekleştirilmiş “Geleceğin Konutu” projelerini değerlendirerek konut tasarımına getirilen yeni yaklaşımları incelemektir.

1950'ler ve 1960'lar döneminde batı toplumu, kökleri erken 20. yüzyıla uzanan ve etkileri günümüze kadar yansıyan, politik, bilimsel ve teknolojik gelişmelere, sosyokültürel değişimlere, sanat ve tasarım alanlarında yeni yaklaşımlara sahne olmuştur. Bu yenilikler, 1950'ler ve 1960'lar dönemi gelecek vizyonunun şekillenmesinde etkili unsurlardır. Kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilerek esneklik gösteren iç mekân organizasyonu bir taraftan geleceğin özgür ve doğaçlama yaşam kurgusunu yansıtmış, diğer yandan yaşama alanını kişiselleştirme ihtiyacına karşılık gelmiştir. Araştırma sonucunda, kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri gözetilerek tasarlanmış “Geleceğin Konutu” projelerinin gelecek kurgusundan bağımsız olarak günümüze kadar ulaştığı ancak yaygınlaşmadığı görülmüş, diğer yandan yaşama alanlarının kişiselleştirilmesinin mümkün olmadığı standartlaştırılmış “Geleceğin Konutu” projelerinin beklenen talebi görmediği ve seri üretimden kaldırıldığı tespit edilmiştir.[1]

 

Yazar: Çiğdem Akkaya

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Burak Tansel

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2007[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı