/ Tezler / 1960’larda ve 70’lerde Avrupa, ABD ve Türkiye’de Avangard Tiyatro

Dostlar Tiyatrosu, "Havana Duruşması" 

 

Bu çalışmada 1960’lı yılların başından 1970’lerin ortalarına kadar geçen süreçte ABD ve Batı Avrupa’da faaliyet gösteren avangard tiyatro toplulukları araştırılmakta; bu toplulukların aynı dönemde benzer hedefler ve esinlenmelerle Türkiye’de kurulan tiyatro topluluklarıyla benzeştiği ve farklılaştığı noktalar sorgulanmaktadır. Bu amaçla öncelikle ele alınan tiyatro topluluklarının dayandığı felsefi olgular avangard kuramı üzerinden incelenmekte ve tiyatro anlayışlarının şekillenmesinde rol oynayan dönemin siyasi ve toplumsal olayları sunulmaktadır. Sırasıyla Batı’dan ve Türkiye’den seçilen tiyatro topluluklarının oyunları değerlendirilmekte, benzerlikleri ve farklılıkları araştırılmaktadır. Sonuç, Türkiye’nin farklı tiyatro geleneği ile Batı’dan ayrışan siyasi ve toplumsal yapısının farklı bir tiyatro anlayışı ve arayışı doğurduğu yönünde olmuştur.

 

Yazar: İmge Yıldırım

Danışman: Doç. Dr. Kerem İ. Karaboğa

Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, dergimiz tarafından eklendi. Tamamını okumak için bkz. 

 

tez tanıtımı, avangard