/ Tezler / Anselm Kiefer: Sanatının Anlam ve Biçimlendirme Kaynakları

13/6/2019 / skopbülten / Ekin Koç

 

Anselm Kiefer, Siegfried’s Difficult Way to Brünhilde [Siegfried’in Brünhilde’e Zorlu Yolculuğu] kitabından, 1988.

 

Çağdaş sanat tarihi araştırmalarında belki de en ilgi çekici ve önemli konulardan biri olan II. Dünya Savaşı sonrasında sanatın bu tarihi olayla ilgili şekillenmesi serüveninde, Avrupa’nın bu anlamda en yaralı ülkesi olan Almanya’da son derece çarpıcı yapıtlara imza atmış bir sanatçı olan Anselm Kiefer’i anlamak, görsel sanatların politik söylem oluştururken yarattığı çeşitliliği kavramak için oldukça önemlidir.

Anselm Kiefer’in çalışmalarını değerlendirmek için öncelikle onun hayatını, içinde yaşadığı dönemin gerçekliklerini kavramak gerekmektedir. Hayli muğlak ve provokasyona açık bir görsel dil kullanan sanatçıyı bu anlamda doğru değerlendirebilmek bu bilgileri doğru okumaktan geçmektedir. Bu anlamda araştırmayı hazırlarken birçok farklı kaynaktan yararlanılmış, farklı görüş ve çıkarımlarla okuyucuya net bilgiler sunulmaya çalışılmıştır.

Araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Anselm Kiefer’in sanatının neredeyse tamamını etkileyen II. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın içinde bulunduğu ruhsal ve fiziksel durumun sanatçının çalışmalarına nasıl yansıdığı Kiefer’in ilk dönem yapıtlarından başlanarak incelenmiştir. Sonraki bölümde, sanatının kavramsal alt yapısını destekleyen yine tarihi temalar yanında sanatçıyı etkileyen önemli isimler ve mitolojik konular araştırılmış, bunların Kiefer’in sanatına etkileri üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise sanatçının kullandığı çok farklı materyallerin nasıl kullanıldığı, anlamları, bu materyalleri kullanırken kavramsal anlamda yararlandığı felsefi göndermeler üzerinde durulmuştur. Ayrıca sanatçının çalışma biçimi aktarılırken, eylemlerini gerçekleştirdiği ve çok yönlü, zengin yapıtlarını oluşturduğu atölyelerinden de kısaca bahsedilmiştir. Çalışma oluşturulurken sanatçıya ilişkin biyografiler, sergi katalogları, röportajlar ve yine sanatçıyla ilgili tezler incelenmiş; dönemin genel ortamını açıklamak için de temel kaynaklara başvurulmuştur.

Günümüzde üretimini sürdürmekte olan Anselm Kiefer’in sanatının temellerini oluşturan ve içeriğini şekillendiren yaklaşımların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve kapsamlı bir şekilde açıklamak için görsel malzeme araştırmada önemli bir yer tutmaktadır. Bu anlamda sanatçının ilk dönem çalışımlarından günümüze kadar, bir çok farklı teknik ve disiplinle gerçekleştirdiği yapıtların görsellerine metnin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.[1]

 

Yazar: Ekin Koç

Danışman: Doç. Seyyit Bozdoğan; Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu

Yer bilgisi: Işık Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan giriş bölümünden alınmıştır. Tamamı için bkz. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp.

tez tanıtımı