/ Tezler / Bir Ütopya Olarak Gerilla Sanatı ve Gerilla Reklamcılığın Yarattığı Distopya

11/5/2016 / skopbülten

 

 

 

Guerilla Art Action Group’un, Rockefeller kardeşlerin müzenin yönetim kurulundan çekilmesi talebiyle MoMA’da gerçekleştirdikleri gerilla eylem, 1969

 

Gerilla sanatı, sanatçıların toplumsal ortamlarda yaptıkları izinsiz sanat işlerini içermektedir. Gerilla sanatçılarının bu işleri yaparken amaçladıkları toplum düzeninde değişiklikler ve farklar yaratmaktır. Gerilla sanatı günümüzde sıkça sokaklarda rastlayabildiğimiz bir sanattır. Fakat bunun öncesine bakacak olursak Dadaizm, Sitüasyonizm ve Pop Art sanat akımlarının bu sanatın gelişmesinde etkileri olduğunu görmekteyiz. Gerilla sanatı 80'lerde hiphop ve punk altkültürlerinin de etkisiyle hızla sokakları kaplamış ve kendine bir yer edinmiştir. Günümüzde ise çeşitli alt dallara ayrılarak sokakları doldurmaktadır.

1980'lerin sonunda Jay Conrad Levinson'un Gerilla Pazarlama adındaki kitabının yayınlanmasıyla sokakları başka bir şey daha doldurmaya başlamıştır. Bu da gerilla reklamcılıktır. Gerilla reklamcılık tıpkı gerilla sanatı gibi sokaklarda izinsiz eylemler gerçekleştiren ama sanatsal değil, ticari bir olgudur. Gerilla reklamcılığın popülerleşmesiyle birlikte gerilla sanatçılarına olan talep reklam şirketleri tarafından artmıştır. Sanatçıların şirketler tarafından işe alınarak reklam kampanyaları için işler üretmeleri istenmiştir. Sanatçı kendi ütopyasını sokaklara resmederken reklam şirketleri için iş yaptığında onların sözcükleriyle işlerini üretmektedir. Bu da gerilla sanatının gerilla reklamcılık içinde distopyaya dönüşmesine yol açmaktadır.[1]

 

 

Yazar: Ayşe Baysan Yüksel

Danışman: Yrd. Doç. Elif Çelebi Taktak

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Bölümü / Resim Anasanat Dalı / Resim Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2010

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı