/ Tezler / Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa Sanat Ortamına Etkileri

24/8/2016 / skopbülten

Max Ernst, Massacre of the Innocents (Masumların Katli), 1920.

 

Bu çalışmada, Birinci Dünya Savaşı’nın, Avrupa'da plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren avangard sanatçıların yaşamı, sanatı ve sanat üretim koşulları üzerinde yarattığı etkiler araştırılmıştır. İlk olarak, sanatçıların bu savaşa ilişkin düşünceleri, savaş deneyimleri, savaş dolayısıyla aldıkları görevler ve bu bağlamda ürettikleri resmi ve gayri resmi sanat eserleri incelenmiştir. Ardından, söz konusu savaşın yarattığı sosyal, ekonomik ve politik koşullar içerisinde, savaş öncesi avangardının geçirdiği değişimler ortaya konmuştur. Bu bağlamda, öncelikle söz konusu sanatçıların, savaş öncesinde karşı çıktıkları burjuva ve hâkim güçlerin estetik anlayışına ve değerlerine uyum sağlayıp sağlamadığı tartışılmıştır. Bunu, savaşın bireyler ve toplum üzerinde yarattığı travma kapsamında, avangardların sanat anlayışları ve sanatlarının algılanış şekli üzerindeki etkilerin araştırılması takip etmiştir. Son olarak da, bu sanatçıların, savaş yılları içerisinde sanat piyasasında yaşanan değişimlerden nasıl etkilendikleri ve bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni alıcı kitleler ile olan ilişkileri soruşturulmuştur.[1]

 

Yazar: Alper Demirbaş

Danışman: Prof. Dr. Semra Germaner

Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasından ulaşabilirsiniz.