/ Tezler / Buluntu Nesnede İşlevsel Kodların Değişimi ve Yorumlanması

23/9/2013 / skopbülten

Buluntu Nesnede İşlevsel Kodların Değişimi ve Yorumlanması adlı raporda, günlük kullanım nesnelerinin batı sanat tarihinde gerçekleştirdiği evrim incelenerek, günümüz sanatı bağlamında, ‘buluntu’ kavramı üzerinden bir sanat stratejisi üretilmesi hedeflenmiştir.

Çalışmanın birinci kısmında 20.yüzyıl sanatında günlük kullanım nesnesinin doğrudan kullanımına yönelik tarihsel bir araştırma yapılmış, bu araştırma kolaj, hazır nesne, buluntu nesne gibi dönemine damgasını vurarak kırılmalar yaratan keşifler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bölümün ikinci kısımda 20.yüzyıl sanatında rastlantı faktörü üzerine tarihsel bir araştırma gerçekleştirilmiş, özellikle dada ve sürrealist harekette rastlantının kullanım yöntemleri örneklenmiştir.

“Günümüz Sanatında Buluntu Nesnenin İzlerini Aramak” başlıklı bölümde, ‘hazır nesne’ ve ‘buluntu nesne’nin evrimi değerlendirilmiş ve alınan sonuçlarla birlikte buluntu nesnenin güncelliği tartışılmıştır. ‘Buluntu’ ve ‘rastlantı’ kavramları sanatta uygulanabilecek bir strateji olarak sunulmuştur.

“Rastlantısal Keşifler” başlığı altındaki üçüncü bölümde ise iddia edilen sanatsal stratejinin deneyimlendiği alana işaret edilmekte ve sanatçının çalışmalarıyla birlikte benzer stratejilere sahip sanatçıların çalışmalarına yer verilmektedir. Çalışmaların okunması ise ‘zaman’, ‘rastlantı’ ve ‘buluntu’ kavramları üzerinden gerçekleştirilmektedir.[1]

 


Marcel Duchamp, Bisiklet Tekerleği (1913) ile birlikte.

 


Tezin yazarı: Sultan Burcu Demir

Danışman: Prof. Mümtaz Demirkalp                

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Heykel Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2012

Sayfa Sayısı: 71

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.Marcel Duchamp, Bisiklet Tekerleği ile birlikte, 1913.

tez tanıtımı, sürrealizm, Dada, avangard