/ Tezler / Erken 20. Yy Düşünsel Ortamı ve Ev

28/5/2013 / skopbülten

                 

Çalışmanın kapsamını, erken 20. yüzyıl düşünsel ortamı içinde evin önemi, anlamı ve bu dönem içinde bazı ünlü mimarların ev çalışmalarının irdelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda özellikle, Viyana'da döneminin kültürel özelliklerini yansıtması bakımından önemli bir yeri olan Wittgenstein'in kızkardeşi için yapmış olduğu ev incelenmiştir.

Wittgenstein Evi'nin incelenmesine alt yapı oluşturması bakımından, o dönemde dünyanın düşünsel ortamında yaşanan kırılmalar ve kültürel ortam, evin bulunduğu Viyana özelinde incelenmiştir. Resimde, bilimde, felsefede, edebiyatta, mimarlıkta, müzikte, I. Dünya Savaşı öncesinde başlayan yenilik arayışları, savaş sonrası dönemde doruğa ulaşmıştır.

Tezin 20. yüzyıl ve ev ilişkisinin anlatıldığı bölümünde, modernizmle birlikte evin önem kazanmaya başlaması, modernizm ve ev ilişkisi ile giriş yapılarak; Wittgenstein Evi mimari özellikleri, yapım süreci, Wittgenstein'in kişisel özelliklerinin eve yansımaları ve döneminin kültürel özellikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca dönemin ünlü mimarları olan; Le Corbusier, Mies Van Der Rohe ve Walter Gropious'un kendi mimari düşüncelerini ifade etme aracı olarak yaptıkları evler incelenmiştir. Wittgenstein üzerindeki etkilerinden dolayı Loos'a ayrı bir yer verilmiştir. Loos'un sözü edilen döneme denk düşen ev çalışmaları, bu evlerin mimari özellikleri ve Loos'un eve karşı özgün yaklaşımı incelenmiştir. Wittgenstein'ın kız kardeşi için yaptığı evde Loos'un etkileri açıklanmıştır. Ve son olarak bu bölüm içinde evin anlamı incelenmiş ve anlamın değişim süreci gösterilmiş, mimarlık, ev ve konut ilişkisi değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak; günümüzde ev kavramına artık eskisi gibi semboller üzerinden anlam yüklenemeyeceği anlaşılmıştır. Bazı nostaljik değerler verilerek eve yeniden anlam kazandırma çabalarının yetersiz kaldığı görülmüştür.[1]

 

Wittgenstein evi, Viyana, 1926-1928

 

Tezin yazarı: Ferda Dedeoğlu

Danışman: Prof.Dr. Hülya Yürekli                   

Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2005

Sayfa Sayısı: 80

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

 

mimarlık, modern mimarlık, Wittgenstein, Le Corbusier, tez tanıtımı, ev