/ Tezler / Fütürizmden Siberpunk’a: Yirminci Yüzyıl Sanatında Teknolojinin Değişen Yansıması

17/11/2016 / skopbülten / Bengi Başaran

 

Umberto Boccioni, Synthèse du dynamisme humain (İnsan Dinamizminin Sentezi), 1913.

 

Bu çalışma, yirminci yüzyılda görüşlerinin temeline teknolojiyi koyan iki temek sanat akımını, fütürizm ve siberpunk’ı konu edinmiştir. Tarihsel süreçleri, politik anlayışları, resim, sinema ve heykelleri, manifestoları ve öne çıkan edebi eserlerinden yola çıkarak teknoloji ile  sanat arasındaki ilişkiyi sorgulamaktadır.

Fütürizm ve siberpunk’ın teknolojiyi ele alışındaki benzerlik ve farklılıklardan yola çıkılarak ütopik ve distopik anlamdaki ayrışmaları incelenmiştir. Bu akımların ortaya çıkışında etkin olan sosyo-kültürel ve politik şartları inceleyen bölümlerde teknolojinin toplumsal algılanışına kapsamlı bir şekilde yer verilmiştir. Genel analizi desteklemeye yönelik bölümlerde, akımlar için dönüm noktası sayılan sanatsal örneklere yer verilirken son bölümde bu çalışmaların estetik anlamda karşılaştırılmaları yapılmıştır.

Bu çalışma, iki önemli sanat akımının teknoloji algısına ışık tutarak, disiplinlerarası bir bakış açısı ile siberpunk ve fütürizm akımlarının sistematik bir karşılaştırmasını yapmış ve bu alanda var olan bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.[1]

 

Yazar: Bengi Başaran

Danışman: Doç. Dr. Özhan Tıngöy

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Anabilim Dalı / Bilişim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2007

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı