/ Tezler / George Bataille'ın İhlal Kavramı: Sanat ve Felsefe Açısından Olanaklı Bir Deney(im) Sorusu

7/1/2013 / skopbülten

Bu çalışmada George Bataille'ın ‘ihlal’ kavramının çözümlenmesi amaçlanıyor. Bu açıdan, ‘genel ekonomi’, ‘egemen operasyonu’, ‘iç deney(im)’, ‘olanaksız’, ‘mitin yokluğu’, ‘kutsal’ gibi, Bataille söyleminin kimi kavramları, yapısalcılık sonrası bazı metinler ışığında inceleme altına alınıyor.

Bu çalışma, ‘ihlal’ kavramını içeriden dışarıya doğru bir pasaj olarak okuma eğiliminde. Bu amaçla Bataille'ın ihlal kavramının kendisini ihlal ettiğini göstermeye çalışıyor. George Bataille'ın ve Andre Breton'un tartışmaları üzerinden ele aldığı gerçeküstücülüğü, yapısalcılık sonrası metinler dolayımıyla da ele aldığı ‘ihlal’ kavramıyla bir araya getiriyor. Son tahlilde bu tez çalışması temsil sorununu göz önünde bulundurarak, felsefe ve sanat açısından ‘ihlal’ söylemini irdeliyor.[1]

 

 

Tezin özgün adı: Georges Bataille’s Notion of Transgression: The Question of a Possible Experience Concerning Art and Philosophy

Tezin yazarı: Mehmet Şiray

Danışman: Y.Doç.Dr. Lewis Keir Johnson

Yer Bilgisi: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Grafik Tasarım Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2000

Sayfa Sayısı: 100

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden derlenmiştir.

tez tanıtımı, sürrealizm yaşıyor