/ Tezler / Günümüz Türkiye’sinde Görsel Sanatlara Uygulanan Sansür ve Siyasi Göstergeleri: İstanbul’da 2002-2009 Yılları Arasında Gerçekleşen Dört Vakanın Analizi

6/1/2016 / skopbülten

 

2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı sansür sonucunda Eugène Delacroix’nın 1830 tarihli Halka Yol Gösteren Özgürlük adlı eseri İlköğretim Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7. Sınıf ders kitabından çıkarıldı.

 

Sanat sansürü üzerine dönen tartışmalar özellikle sanat, özerklik ve özgürlük konuları üzerinde verimli araştırma alanları yarattı. Bu çalışma, yakın tarih bağlamında, mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti süresince, 2002-2009 yılları arasında İstanbul'da görsel sanatlar alanında uygulanan dört sansür vakası üzerinden analitik bir inceleme sunmayı amaçlamaktadır. Seçilen vakalar, modernleşme, siyasi İslam ve Kemalizm çerçevesinde konumlandırılmakta, günümüz Türk siyasi sahnesinin kültürel ifadeleri olarak ele alınmaktadır.

Vakalar sansür mekanizmalarının sunduğu çeşitlilik ve imkânların yanı sıra, sansür süreçlerinde sanatçıların konumlandırılmasına göre seçilmiştir. Sanatçılarla yapılan mülakatlar (a) sansürün normlarını; (b) sanatçıların süreçlerin içindeki durumlarını; (c) oto sansürü; (d) sansürleyenlerin her vaka için sundukları gerekçelendirmeleri tartışmaktadır.[1]

 

Özgün Adı: Censorship on Visual Arts And Its Political Implications in Contemporary Turkey: Four Case Studies from 2002-2009

Yazar: Özden Şahin

Danışman: Doç. Dr. Lanfranco Aceti

Yer Bilgisi: Sabancı Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2009

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

sansür, tez tanıtımı