/ Tezler / Günümüz Türkiye’sinde Sanat Piyasası: Sanat Eserlerini̇ Değerleme ve Koleksiyonerlik Pratiği

 

Burhan Doğançay, Three Break-ups (Üç Ayrılık), 1977.

 

Bu çalışma günümüz Türk sanat piyasasında, sanat eserlerinin değerinin nasıl inşa edildiğini anlamaya yönelik bir çabadır. Bu amaçla araştırmada niteliksel vaka çalışmasına dayalı bir metodolojik strateji uygulanmış, alandaki bireysel ve kolektif faillerin sosyolojik kavranışına temel sağlayacak derinlemesine mülakatlar ile yoğun saha çalışmasına dayalı bir veri seti üretilmiştir. Sembolik metaları değerlemenin altında yatan mekanizmayı keşfetmek ve sanat koleksiyonerlerinin temel saiklerini ortaya çıkarmak amacıyla, yeni ekonomik sosyoloji ve gelişmekte olan değerleme çalışmaları (valuation studies) alanının sağladığı teorik ve analitik araçlardan yararlanılmıştır.

Çalışma, sanat eseri toplama pratiğinin içerimlerini analiz ederken aynı zamanda Bourdieu’dan mülhem kültürel sınıf yaklaşımının sağladığı imkânlardan istifade etmiştir. Tez, sanat piyasasının konfigürasyonunu, sanat eserlerini değerleme sürecini takip ederek failler arası etkileşimler üzerinden incelemektedir. Beraberinde, sanat piyasasındaki birey ve organizasyonların sembolik metaların sosyo-kültürel anlamlarının ve niteliklerinin inşasına kolektif olarak katkı yaptıkları bulgulanmıştır. Aynı zamanda, sanat eserlerinin sembolik değerlerinin meşrulaştırılması ile sanat koleksiyonerlerinin sosyal konumları ve yatkınlıkları arasında kayda değer bir ilişki olduğu iddia edilmektedir. Sonuç olarak, çalışma, sanat piyasasının işleyişini alandaki maddi mübadele ilişkilerinin basit tasvirlerine indirgeyen açıklama tarzlarının ötesine geçerek, sembolik değer yaratımı sürecine yaptığı özel vurguyla Türk sanat piyasasının henüz çalışılmamış alanlarının keşfine katkı yapmaktadır.[1]

 

Özgün adı: The art market in contemporary Turkey: Valuation of the artworks and the practice of art collecting

Yazar: Fatma Büşra Hasboyacı

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Alim Arlı

Yer Bilgisi: İstanbul Şehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Modern Türkiye Çalışmaları Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2017

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı