/ Tezler / Hollanda'nın 21. Yüzyıl Modern ve Çağdaş Sanat Müzelerinde, Batılı Olmayan Çağdaş Sanatın Konumu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırma

12/11/2013 / skopbülten

                                                 Van Abbemuseum, Uncovering Art from Afghanistan başlıklı sergiden, fotoğraf Peter Cox, 2013

 

Bu çalışma,  21. yy. Batı modern ve çağdaş sanat müzelerindeki Batılı olmayan çağdaş sanat toplama ve sergileme pratiklerinde küreselleşme etkisinin eleştirel bir değerlendirmesidir. Çalışma, Batılı olmayan çağdaş sanat olarak Batı Avrupa ve Amerika dışında kalan coğrafyalarda üretilen sanatı ele almaktadır. Araştırma Hollanda'da farklı dönemlerde kurulan Amsterdam'daki Stedelijk Museum ve Eindhoven'daki Van Abbemuseum'u karşılaştırmalı olarak inceler. Çalışma, öznesi olan müzelerin koleksiyon ve sergilerine şu soruları sormaktadır: Batılı olmayan çağdaş sanat eserlerinin alımında hangi metod ve konseptler benimsenmektedir? Batı ağırlıklı mevcut koleksiyonlar bir engel teşkil etmekte midir? Batılı ve Batılı olmayan sanat nasıl ilişkilendirilmektedir? Eserler hikâyelendirilirken hangi kesişim noktaları kullanılmaktadır ve her iki müze tarafından belirlenen kriterlerin birliğinden söz edilebilir mi?

 

Tezin yazarı: Özge Güneş Şahin

Danışman: Dr. Sophie Berrebi

Yer bilgisi: University of Amsterdam (UvA) – Graduate School of Humanities – Research MA Arts and Culture: Art Studies

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013

Sayfa sayısı: 79