/ Tezler / İlişkisellikler Çağında Biyoiktidar, Sanat ve Sokak: Mural İstanbul Örneği

21/12/2019 / skopbülten / İpek Başyurt

Balao, Claudio Ethos (Brezilya), Mural İstanbul 2012, Karakolhane Caddesi

 

Bu çalışmada biyoiktidar, sanat ve sokak kavramsallaştırmalarının ayrı ayrı düşünülmesinden ziyade onların birbirleriyle ilişkileri ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı proje olarak Mural İstanbul Festivali ele alınmıştır. Biyoiktidar kavramının kendini sürdürmesinin en büyük araçlarından biri olarak düşünülebilecek pozitif ve yaşam üzerinde odaklanan yapısı, olaylar/durumlar daha derinden incelendiğinde açığa çıkmaktadır. Türkiye’deki graffiti kültürünün tarihsel süreç içerisinde giderek toplumun kabul ettiği hatta daha ötesinde artık talep ettiği bir yöne evrilmesi, biyoiktidarın, toplumsal durumları normallik eğrisine uydurmaya çalışarak normalleştirme çabasını örnekler niteliktedir. Graffitinin sanatsal niteliğiyle ilgili farklı görüşler olsa da Türkiye’de muralin uygulayıcıları olarak graffiticiler bu çalışmada sanatı temsil eden kitleyi oluşturmaktadırlar. Sanatın geçmişten bugüne kendini farklılaştıran tavrı iktidarla ilişkisinde yine bu tutumu sergilemektedir. Bu açıdan çalışmanın temel odağı Mural İstanbul’un uygulanmasını mümkün kılan belediye(ler), Mural İstanbul Organizatörleri, Çekül Vakfı, mural sanatçıları ve graffiticilerle yapılan görüşmeler aracılığıyla biyoiktidar, sanat ve sokak kavramsallaştırmalarının birbirleriyle ilişkileri ve ilişkisellikleri içinde nasıl görünür hale geldiğini incelemek olacaktır.

 

Yazar: İpek Başyurt

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Melih ÇOBAN

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek lisans

Yılı: 2019

 

Bu tez, yazarı tarafından dergimize gönderildi. Görsel, tezden alındı. Tamamını okumak için: Müral İstanbul

sokak sanatı, müralizm, tez tanıtımı