/ Tezler / Kayıtsızlığa Dönüşmemek: Kentleşme Yoluyla Yavaşlama

30/12/2017 / skopbülten / Berrak Erdal

 

Gustave Caillebotte, Yağmurlu Bir Günde Paris Sokağı, 1877.

 

Endüstrileşme ve teknolojinin yükselmesine uygun olarak, üretim ilişkileri ve yeni modern hayatın kendine özgü bir şekilde eşzamanlı olarak dönüşmesiyle birlikte "kentsel biçim" yeniden şekillenir. Bu yeni kentleşmenin arkasındaki etkenlerden biri de "zaman" deneyiminin hızlanması ve mesafenin önemini yitirmesi anlamına gelen zaman-mekân sıkışmasıdır. Hızın da etkisiyle toplum, Georg Simmel'in ""kayıtsızlık" yani blasé olarak tanımladığı yeni bir tepki geliştirir; ki bu tepki, tepkisizliğin kendisidir. Bu tez kapsamında, tümüyle yavaşlık kavramı ve küresel bağlamda ütopyacı kentsel örnekler üzerinden, "tepkisizleşmeyen" (non-blasé) kentleşme incelenecektir.[1]

 

Özgün adı: Becoming non-blasé: Slowness via Urbanization

Yazar: Berrak Erdal

Danışman: Prof. Dr. Güven Arif Sargin

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı