/ Tezler / Kentsel Yenilenmeye Karşı Taban Direnişi: İstanbul, Güzeltepe Örneği

19/5/2016 / skopbülten

 

Nalan Yırtmaç, Lütfen Arkaya Doğru İlerleyiniz II: Afetşehir 1, 2012

 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de özellikle gecekondu direnişi konusunda eksiklik duyulan kentsel sosyal hareket literatürüne katkıda bulunmak ve İstanbul’da 2004’ten bu yana kentsel yenileme projeleri adı altında sergilenen gecekondu yıkımlarına karşı ortaya çıkan gecekondu direnişini bir taban (halk) hareketi olarak incelemek ve açıklamaktır. Bu çalışma aynı zamanda kentsel direnişin farklı boyutlarını açıklamak için kullanılan ve de bu sebeple literatürde anlamı sıkça tartışılan “kentsel sosyal hareket” kavramını da araştırmaktadır.

Literatür taraması, temel olarak, kentsel yenileme odaklı mekân üretimi, kentsel direniş ve Lefebvre ve Castells gibi düşünürlerin teorik açılımlarından yansımalar sunan sosyal hareketler kavramlarını içermektedir. Araştırma İstanbul’da yaşanan farklı kentsel direniş biçimlerini kategorize etme çabası dahilinde gecekondu alanlarındaki mahalle direnişine yoğunlaşmaktadır. Bu tez, Ocak-Ekim 2006 tarihleri arasında, çalışmada detaylandırılacak çeşitli sebeplerden dolayı direnişin önemli bir örneğini sunan Eyüp, Güzeltepe mahallesini alan çalışması olarak temellendirmektedir. İstanbul kentsel dönüşüm projesinin kapsamında bulunan Güzeltepe, katılımcı gözlem ve gerek direnişe doğrudan katılanlar gerekse de siyasi bağlantıları olmayan “sıradan” gecekondu sakinleri ile yapılmış derinlemesine mülakatlar aracılığıyla incelenmiştir. Bu çalışma, gecekondu direnişinin ve de yıkımının Temmuz 2005-Ağustos 2006 tarihleri arasında Türk basınında yankı bulan temsillerinin sistemik bir analizi ile desteklenmiştir.[1]

 

Yazar: Nezihe Başak Ergin

Danışman: Doç. Dr. Helga Rittersberger Tılıç

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2006

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

 

tez tanıtımı