/ Tezler / Kitle Eğlence Sanayiinde Ucubeliğin Teşhiri ve Temsili: Barnum’un Amerikan Müzesi ve Universal Stüdyoları Canavarları

 

Frankenstein’ın Gelini filminden bir kare

 

Bu çalışmada, modern kitle eğlence biçimleri olarak ucube gösterileri ve korku sineması arasındaki bağlantının, iki sanayi dalının da öncü figür ve kurumlarından hareketle tartışılması amaçlanmaktadır. Bu figür ve kurumlar, ucube gösterilerine bugün anladığımız karakterini veren Phineas Taylor Barnum’un Amerikan Müzesi ve baba- oğul Laemmle’lerin yönetimde olduğu süreçteki Universal Stüdyoları’dır.

Çalışmada, ucube figürü, toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamla ilişki içinde “kurulan/inşa edilen” bir kategori olarak ele alınacaktır. Ortaya koyulacak olan kavramsal çerçeveden hareketle, bu figürün ucube gösterileri ve korku sinemasında kurulma ve sunulma biçimleri arasındaki süreklilik ilişkisi değerlendirilmeye çalışılacaktır.[1]

 

Yazar: Damla Karadeniz

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Selen Vanessa Ansen Lallemand

Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kültürel İncelemeler Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2015[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

kitle kültürü, canavar, tez tanıtımı