/ Tezler / Konstrüktivizmin Ütopyacı Yönü

 

El Lissitzky, Yeni İnsan, 1923.

 

Ütopya kavramı insan odaklı yaşantıyı daha iyiye götürdüğü ve gelecek için umut vaat ettiği sürece sanat ile ilişkilendirilebilir. Sanat her dönemde hem tanımı hem de içeriği açısından farklılıklar arz etse de, toplumsal ve siyasal örgütlenmeler ütopyacı bir bakış açısıyla onu dönüştürür ve yeniden tanımlar. Konstrüktivizm ve ütopya kavramı arasında yapısal olarak, toplumsal ve geleceğe dair "yeni bir hayat inşası" fikri bulunur. Bu yönleri ile konstrüktivizm ve ütopya arasında pek çok özdeşlik vardır. Bu tezin içeriği hem konstrüktivist hem de ütopyacı fikirleri biraraya getirmeye odaklanır. Birinci bölüm konstrüktivizm ve ütopya kavramları arasında özdeşlik kurarken, ikinci bölümde bu hareket bir ütopya kurgusu ile anlatılır. Üçüncü kısımda hikâyedeki karakterleri ve mekânları referans alarak oluşturulmuş tez görselleri açıklanır. Sonuç kısmı ile bu tez ile amaçlanan genel anlayış ifade edilir.[1]

 

Yazar: A. Gözde Çöklü

Danışman: Prof. Hüsnü Dokak

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

konstrüktivizm, tez tanıtımı