/ Tezler / Kültürün Özelleştirilmesi ve 1980 Sonrasında Türkiye’de Kültür Merkezlerinin Gelişimi

27/1/2015 / skopbülten

 

Sakıp Sabancı Müzesi

 

Bu tez, 1980 sonrası kültürün özelleştirilmesini dönemin toplumsal ve ekonomik koşulları bağlamında açıklamayı hedeflemektedir. Bu dönüşümü göstermek için 1980 öncesi ve sonrasında şirketler ve zengin ailelerin iş dışında neye yatırım yaptıklarının karşılaştırılması yapılmaktadır. 1980 öncesinde yapmış oldukları hayırseverlik faaliyetlerinin nedenleri dönemin ithal ikameci sanayileşme modeliyle ilişkilendirilerek ortaya çıkarılmaktadır.

Değişen toplumsal hayatla birlikte bu yatırımların kültür alanına dönmesinin nedenleri çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Teorik bir çerçeve oluşturulduktan sonra, 1980 sonrası Türkiye’de açılan özel kültür ve sanat kurumlarına odaklanılmakta ve bu kurumların yöneticileriyle yapılan görüşmelerin söylem analizi ile Batılılaşma, sanatın sınıfsallığı, küresel kent fantezisi gibi noktalar tartışılmaktadır. Bu çalışmada kültür sanat kurumları ve ilişkili aktörlerin söylemleri inceleme noktaları olarak ele alınmıştır.[1]

 

Tezin özgün adı: The privatization of culture and the development of cultural centers in the post-1980s

Yazar: Pelin Başaran

Danışman: Y.Doç. Cengiz Kırlı

Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2007

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı, müze