/ Tezler / Mimarın Rolü ve Mimarlığın Özerkliği: Erken Modern Dönem Mimarı ve Mimarlığı Üzerine bir Araştırma: Le Corbusier ve Maison Curutchet

22/7/2013 / skopbülten

 

Bu tezin amacı mimarlığın pozisyonunu hem kültürel bir ürün hem de özerk bir disiplin olarak araştırmaktır. Mimari özerkliğin araştırılmasındaki amaç mimarlığın elindeki araçların ve potansiyellerin incelenmesidir. Mimari özerklik araştırılırken, mimarlık disiplininin sınırları diğer disiplinlerle olan ilişkileri dahilinde incelenmiştir. Bu sayede diğer disiplinlerle ilişki içinde olan mimarlığın kendine has olan değerlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Mimari özerklik, bu tezde, Modern Mimarlık bağlamında ele alınmıştır. Teknolojik ve sosyal gelişmeler mimarlığı etkileyen faktörler olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada özerklik mimarlığı sosyal bağlamından ayırarak değil, mimarlık disiplininin kendi sınırları dahilindeki özelliklerini ortaya çıkararak irdelenmiştir. Mimarlık kültürel bağlam çerçevesinde incelenmiş, aynı zamanda kültürün bir parçası ve bileşeni olarak ele alınmıştır. Mimarlık kültürel gereksinimlere cevap vermekle beraber, kendine has değerleri ile kültürel yapıyı dönüştürebilen bir disiplin olarak ele alınmıştır. Bu anlamda özerklik kavramı mimarlığın kültürel değerini sürdürebilmesi anlamında önem kazanmıştır.[1]

 

Le Corbusier, Maison Curutchet

 

 

 

Tezin Özgün Adı: The Role of the Architect and Autonomy of Architecture: An Inquiry into the Position of the Early Modern Architect and Architecture: Le Corbusier and Maison Curutchet

Yazarı: Canan Seyhun         

Danışman: Doç.Dr. Ali Cengizkan        

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mimarlık Bölümü

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2004

Sayfa Sayısı: 130

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, modern mimarlık, mimarlık, Le Corbusier