/ Tezler / Orta Sınıf Hakkında İmgeler

15/11/2021 / skopbülten / Deniz Altay

Richard Hamilton, Bugünün Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir?, 1956

 

İnsan hayatı belirli toplumsal kurallara göre devam etti, ediyor. Bu kuralların nasıl oluştuğunu merak edenler için belki de bakılacak ilk yer toplumsal sınıfların oluşumu olacaktır. Sınıfların oluşumuna dair ilk sinyalleri ilkel komünal toplumlardan sonra gelişen üretim koşulları sonucunda ortaya çıkan, malların edinimi üzerinde sömürüye dayalı üretime geçişte görebiliriz. Bundan sonraki bin yıllar boyunca sınıflar gelişti ve birbirleriyle olan mücadeleleri de giderek keskinleşti. Bu süre içinde toplumsal sınıflar insan hayatının her noktasında belirleyici oldu. Yaşadığımız evden, yediğimiz yemeğe, giydiğimiz giysiden, okuduğumuz okula kadar her şey bizim hangi sınıftan olabileceğimizi kolayca ele verecek biçimde şekillenmiştir.

Toplumsal sınıflar insan hayatında bu kadar belirleyiciyken bu sınıfların sanatla ilişkisi de giderek şekillendi. Bu tarihsel süreçte bahsi geçen sınıflardan biri olan orta sınıfın sanata olan etkisi ise dikkat çekmektedir. Yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler bu sınıfı hem sanatın konusu olması bakımından farklı bir noktaya taşıdı hem de sanatın alımlayıcısı olarak yeni bir pratiğe çekti. Böylelikle orta sınıf, sahip olduğu tüketim alışkanlıklarının ve yaşam tarzının sonucu olarak kendi temsil imgelerini oluşturdu.

 

Yazar: Deniz Altay

Danışman: Prof. Dr. Necla Rüzgar Kayıran

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Ensitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2018

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel tezden alındı. Tamamını okumak için bkz. orta_sinif.pdf