/ Tezler / Performans Sanatı ve Aktivizm

26/11/2015 / skopbülten

 

ACT UP! eylemi

 

Bu çalışmanın amacı performans sanatını estetik bir sanat dalı olmaktan çok, dönüştürücü bir eylem biçimi olarak ele alıp, sanat dalı olarak aktivist kökenini incelemektir. Erken örnekleri tarihsel olarak Fütüristlere, Lettristler'e ve Dada hareketine kadar götürmekle beraber, 1960 sonrasından günümüze feminist ve queer sanatındaki performans sanatçıları ve performans örnekleri, asıl odak noktası olacaktır. Yine 1960 sonrası feminist hareket ve 1990'dan itibaren Queer hareketi ve Aids aktivizminde örgütlenmelerin izlediği eylem taktikleri, aynı dönemin aktivist tavrı ağır basan sanatsal örnekleriyle yan yana getirilerek, performans sanatının dönüştürücü etkisi çerçevesinde araştırılacaktır. Bu örneklerin ışığında dünya çapında ve Türkiye'den birkaç güncel eylem ve performans örneği incelenerek, stratejileri üzerinden bir eleştiriye girişilmiştir.[1]

 

Yazar: Ş. Özgür Erkök

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil

Yer Bilgisi: Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.