/ Tezler / Sanat Arşivleri İçin İletişim ve Stratejik Plan Çalışması: Zeynep Rona Sanat Arşivi Örneği

21/10/2013 / skopbülten

                               Zeynep Rona

 

Türkiye’de sanat alanında çalışan akademisyenler, sanatçılar, öğrenciler, sanat eleştirmenleri ve araştırmacılar bu alandaki araştırmaları sırasında kaynak eksikliği yaşadıklarını dile getirmektedirler. Sanat arşivleri kaynak eksikliğini en kapsamlı şekilde karşılamaya yönelik kaynaklardır. Ülkemizde sanat arşivciliği çok yeni bir alandır. Kültürel miras ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile arşivcilik ve özelde sanat arşivciliği alanında da gelişmeler kaydedilmektedir. Bilgi ve belgeleri erişilebilir ve paylaşılabilir ortama taşımak yeni yönetim modelleri düşünmemizi gerektirmektedir.

Bu çalışma sanat arşivleri için stratejik planlama sürecini yöntem, bağlantılar ve erişim gibi farklı parametreler üzerinden incelemektedir. Zeynep Rona Sanat Arşivi’ni odak noktası olarak ele alan bu çalışma ileriye yönelik benzeri sanat arşivi çalışmalarına kaynaklık etmeyi ve sanat arşivciliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Tezin yazarı: Hadiye Begüm Kurç

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Deniz Ünsal

Yer bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013

Sayfa sayısı: 79