/ Tezler / Sanatsal Alanın Otonomisi: Bir Vaka Analizi Olarak İstanbul

9/2/2015 / skopbülten

 

Kassel Documenta 13 önünde Occupy protestosu, 2012

 

Bu tez hem küresel/yerel hem de “evrensel” niteliklere haiz bir topluluk olan sanat dünyasının hangi dinamikler çerçevesinde “otonom” bir alan olarak inşa edilmeye çalışıldığını sanata dair üretilen söylemler çerçevesinde eleştirel bir bakışla analiz etmektedir. Araştırma, modern devlet paradigması çerçevesinde bir kurum niteliği kazanan söz konusu alanın epistemolojik, tarihsel ve yapısal özelliklerine dair bazı temel argümanlara işaret ederek, sosyal tarihle örtüştüğü ve ondan ayrıştığı kimi momentlere odaklanmakta ve “otonominin” nasıl bir mücadele bahsi olduğunu göstermektedir.

“Yapısal Gömülü Kuram” metodu uygulanarak ve merkezine İstanbul’da yasayan bir grup sanat profesyonelini alarak yürütülen bu etnografik çalışmada, “kültürün metalaşması” ve alanın “otonomisi” meselesinin batıda ve Türkiye'deki seyrine dair anlatılar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.[1]

 

Tezin Özgün Adı: Autonomy of artistic field: The case study of Istanbul

Yazar: Ceren Can Aydın

Danışman: Dr. Barış Mücen

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2013

 

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı